Stort trykk hos Opplæringskontoret for fiskerifag i Midtre Nordland. - Tidligere år har vi aldri hatt mer enn 70 løpende lærekontrakter, men nå har vi 80, og det blir neppe mindre de neste årene, mener daglig leder Camilla H. Kristensen.

Setter lære-rekord

Aldri har kontoret hatt flere løpende lærekontrakter, og aldri har lederen reist mer. For å følge opp medlemsbedrifter og lærlinger. Det er nemlig gode, marine tider.

- To av de første jeg fulgte opp da jeg selv kom hit som 27-åring, er i dag styrmenn på båten Selvåg Senior i Meløy. Og når det i dag er dem som signerer kontrakter med nye læringer, så er det veldig stas, smiler Camilla.

Camilla H. Kristensen

Kontrakt-rekord
Det er høy aktivitet og gode tider i havbruk langs hele kysten. Som betyr høy aktivitet og gode tider hos én av bransjens viktige samarbeidspartnere på rekruttering og opplæring: Opplæringskontoret for fiskerifag i Midtre Nordland. På Øya på Inndyr, og der vesterålingen Camilla H Kristensen stiller til lederprat med Ny Næring akkurat idet hun passerer 18 år i virksomheten, og selv er inne i sitt ellevte år som daglig leder.
- Tidligere år har vi aldri hatt mer enn 70 løpende lærekontrakter, men nå har vi 80, og det blir neppe mindre de neste årene. Det er stor aktivitet i den marine sektoren, som nærmest roper etter folk gjennom mange stillingsannonser. Dermed er også etterspørselen stor etter lærlinger, svarer hun, når Ny Næring ber henne beskrive ståa høsten 2019.

Opplæringskontor-sjefen om:

  • Rekordmange lærlinger
  • Fagbrev-viktighet
  • Havbruk-omdømmeSpennende miljø

Kontorets travle ansatte er mye på farten i midt-fylket. Samtidig inngår hjemmebasen deres i et veldig dynamisk og samarbeidende fellesskap – Gildeskål Marine Center (GMC). Her jobber Sjøfossen Næringsutvikling for å skape nye arbeidsplasser og Kunnskapssenteret i Gildeskål jobber kompetanseheving, prosjektutvikling og rekruttering for marine næringer. Her jobber også bedriften med de suverent største driftsinntektene i kommunen – Gifas – for ytterligere vekst. Synlige som eiere er også Gifas-eier Gigante Havbruk, som ledes av Kjell Lorentzen og har hans tre barn som hovedeiere, og Polarplast, som samme Lorentzen eier sammen med Helgeland Smolt-sjef Tor-Arne Gransjøen og Lasse Willumsen. Vegg i vegg med GMC-aktørene er dessuten Meløy videregående skole, som opplever rekordsøkning til marine studieretninger.
- Jeg synes det er flott å være en del av dette miljøet - det har vært en voldsom utvikling! Og det er når jeg møter tidligere lærlinger ute på jobb, og de er stolt av arbeidsplassen sin, at min egen jobb er mest givende.

 

Med det trykket som er i havbruk, har vi en spennende utfordring i å skaffe læreplasser. Vi må ikke komme dit at vi ikke har nok læreplasser tilgjengelig.
Camilla H Kristensen


Må levere nå

Å føre flinke folk til fagbrev er Opplæringskontorets hovedaktivitet. Innen akvakultur er det sterk kultur for fagbrev-utdanning, også som tilbud til godt voksne ansatte med annen yrkesbakgrunn. Og, i motsetning til i fiskebåten, betyr fagbrev en god del ekstra i lønningsposen. Camilla og hennes folk forteller de unge at krav til fagbrev bare vil bre om seg, og at fagbrev gir grunnlag for høyere utdanning og lettere innpass i parallelle bransjer. Og, er et bevis for at du mestrer å kombinere teoretisk kunnskap med det praktiske.
- Med det trykket som er i havbruk, har vi en spennende utfordring i å skaffe nok læreplasser. Med alt vi har sagt og gjort og profilert gjennom så mange år, så er det viktig at vi nå leverer. Vi må ikke komme dit at vi ikke har nok læreplasser tilgjengelig.
- Nettopp derfor har vi begynt et samarbeid mellom Opplæringskontoret, oppdretterne og skolen. For Nordland Fylkeskommune er veldig tydelig: det er bransjene som lykkes med å skaffe læreplasser som også får klasser ved de videregående skolene!

Fagbrev aldri feil
- Spennende tider for Opplæringskontoret, da! Noen mørke skyer?
- Kanskje ikke mørke skyer, akkurat, men havbruksnæringa får en del ufortjent kritikk – dét ser man i en del kommentarfelt. Mange har synspunkter på hvor sunn laksen er og hvordan det ser ut rundt anleggene, og dette har noe å si for omdømmet til bransjen. Men, i praksis er det veldig stor åpenhet rundt hva aktørene gjør, pluss at næringa må leve opp til strenge krav fra myndighetene.
- Men, folk lar seg påvirke av det som sies og skrives, så det er viktig for oss å nå ut til de unge og snakke om alle sidene ved havbruk. Og at mange unge satser på næringa, også de som ønsker å jobbe med miljø og utvikling – dette er kjempeviktig! understreker Camilla.
- Og det er aldri feil å ta et fagbrev?
- Aldri. Skulle ting skje i den bransjen du er i, så er du også mer omstillingsdyktig med et fagbrev i hånden. Og slik er det jo med oss alle – vi vil ha med fagfolk å gjøre, enten det nå er elektrikeren som kommer hjem til oss, eller frisøren som klipper håret vårt! 

Opplæringskontoret for fiskerifag i Midtre Nordland 
Etablert i 1992, med Heidi Meland (f. 1956) som sin første styreleder, og fra 1994 ble hennes søster Kjersti Meland (f. -61) daglig leder og første ordinært ansatte. Fra 1996 inngikk kontoret i sammenslutningen Kunnskapssenteret i Gildeskål (Kigok). De siste årene har Kigok vært en del av det samlokaliserte fagfellesskapet Gildeskål Marine Center på Øya på Inndyr, som eies av Gifas, Gigante Havbruk, Kigok, Sjøfossen Næringsutvikling og Polarplast.
Foreningen Opplæringskontoret for fiskerifag i Midtre Nordland har i høst om lag 80 løpende lærekontrakter – det høyeste tallet noen gang – og følger opp lærlinger i om lag 10 ulike fag i de 38 medlemsbedriftene fra Rødøy til Ballangen. Daglig leder er Camilla H Kristensen (f. -74), mens styreleder er Randi Busch Bøkestad (f. -86) – til daglig ansatt i Gifas.

 

Camilla Høiby Kristensen (45)
Oppvokst på Storkmarknes, og etter grunnskolen tok hun treårig agronom-utdanning ved Kleiva Landbruksskole – målet var å bli veterinær. Så gikk turen til Melbu Fiskeindustri, og etter tre år der valgte Camilla fiskeriteknologi og personalledelse ved tidligere Høgskolen i Bodø. I 2001 ble hun prosjektmedarbeider i Kigok og Opplæringskontoret for fiskerifag  på Inndyr. Fra 2009 er Camilla selv daglig leder, og i tillegg til å følge opp lærlinger og medlemsbedrifter, jobber hun også i ulike prosjekter knyttet til utvikling og rekruttering i næringene, akvakultur, fiskeri og sjømat.