Vi profilerer næringslivet

Ny Næring AS hjelper næringslivet i Rødøy, Meløy og Gildeskål med profilering og omdømmebygging.

Selskapets hovedprodukt er profileringsbladet Ny Næring, som lages på oppdrag av så langt 23 faste samarbeidspartnere i regionen.

Bladet gis ut månedlig bortsett fra juli/august, og distribueres som bilag til lokalavisen Kulingen, samt i egne bunker til samarbeidspartnerne.

Du kan også få bladet fast tilsendt som pdf. Enkeltartiklene i bladet er fritt tilgjengelig for alle på www.kulingen.no.
Ny Næring har som formål å formidle suksesshistorier fra vårt solide næringsliv, og gjør dette i tett samarbeid med ledere og ansatte i bedriftene.