Ill.foto: Pixabay.com

Simulering gir bedre beredskap

Skrevet av Edmund Ulsnæs
18.01.2019 11:30 - OPPDATERT 08.02.2019 08:50

- Dette er ett av de beste tiltakene vi noen gang har gjort! mener sjefen for Glomfjord’s viktige brann- og beredskapstropp.

- Slik får vi drillet 15 øvelser på kort tid, og utrykningslederne trenes i å gjøre ting helt likt. Vi ser at de på denne måten får en voldsom progresjon.
PER FRØSKELAND

Glomfjord Industripark: en ammoniakkbil har veltet, og nå slipper den ut giftig gass! Alarmen går, 110 varsles, det kjøres ‘vindusmelding’ og innsatsordren går ut til mannskapene – full utrykning! Eller...?
- Hele øvelsen gjøres her i møterommet, ved storskjermen! smiler beredskapsleder Per Frøskeland hos Yara Glomfjord.
- Slik får vi drillet 15 øvelser på kort tid, og utrykningslederne trenes i å gjøre ting helt likt. Vi ser at de på denne måten får en voldsom progresjon.

Smartere enn det meste
Ja, vi sitter altså tørt og trygt innendørs idet et dramatisk scenario utspiller seg. Men bare virtuelt, der på storskjermen. Utrykningsleder Magne Bergli studerer skjermen og gir sine kommandoer over bordet. Erling Bakkemo og Tom Thuv fra Practik Beredskapssimulator i Bodø taster inn valgene hans, og øvelsen ruller videre.
- Dette må være ett av de smarteste beredskapstiltakene vi noengang har gjort! mener Per.
- Vi trenger ikke rigge brannbilene, mannskapene må ikke vente, og utrykningslederne blir på kort tid drillet og samkjørt på alle varslene og ordrene som skal gis i en virkelig beredskapssituasjon.

Her tester og evaluerer Tom Thuv (t.v.) valgene til utrykningsleder Magne Bergli ved hjelp av berredskapssimulator. Utrykningslederne Jørn-Are Pedersen (f.v.), Eskild Storjord og Steve Bergli deltar også i treningen.  Lederen: alfa og omega
Virtuell trening for beredskapsledelsen er relativt nytt i Glomfjord, og sålangt gjennomført i fire runder. Og inngår nå i den kontinuerlige drillingen av utrykningslederne Magne Bergli, Eskild Storjord, Bjørn Abel, Steve Bergli, Per Frøskeland og Jørn-Are Pedersen.
- Mannskapene våre er flinke og godt trent, men uten gode utrykningsledere stopper det opp og kan gå feil – dette ser vi stadig vekk i store hendelser, sier Per.
Selv ble beredskapslederen røykdykker i 1995, og overtok så sjefsjobben etter Halvor Rønnåbakk i 2006. Jørn-Are ble røykdykker i -04, og etter noen år i andre bedrifter er han assisterende beredskapsleder siden 2012.
- Utrolig nyttig med slik trening, for da er man tryggere når alarmen går neste gang, understreker Jørn-Are.