Yara bruker i høst og vinter nær 8 millioner kroner til utbedring av ammoniakk-kaia (t.v.) og hovedkaia til gjødselfabrikken i Glomfjord.

Skadene skal stoppes

Den ene skades av naturen, den andre av hyppige besøk. Nå bruker Yara Glomfjord et betydelig million-beløp til å reparere skader, både på ammoniakk-kaia og hovedkaia.

Nå må vi litt sånn der mellom-dypt inn i fysikk-faget. Altså for å forstå hvordan Yara i høst løser store rust-problemer på den essensielle ammoniakk-kaia ved Glomfjorden. La oss først få problemet forklart:
- Sjøsprøyten på undersiden, på dragerne og oppå dekket gjør at saltet trenger seg inn og gir sterk korrosjon på armeringen i kaia, forklarer prosjektleder Jon Roger Pedersen hos Yara Glomfjord.

Jan Roger Pedersen

Elektronene ordner
Skadene er omfattende. For, som han innrømmer
- Dette har ligget i kortene lenge, og skadene er blitt ekstra store fordi arbeidet ikke er gjort tidligere. Men, nå gjør vi utbedringene, og i to runder, opplyser Jon Roger.
Så til fysikken. Nå installeres nemlig såkalt katodisk beskyttelse. Som i læren om elektrisk strømning (i dette øyeblikk angrer undertegnede bittert på alt fravær i fysikktimene på videregående) vil si å bruke katoder – elektroder som avgir frie elektroner. Disse som motpart til anoder, som tar opp elektroner. Slik går elektronene inn i katoden og kommer ut av anoden. 
- Den katodiske beskyttelsen vil løse problemene. Kostnaden vår blir på omlag 6 millioner kroner, forteller Jon Roger.

Båtene skader
Fra den ene kaia til den andre. Den 350 meter lange hovedkaia – en av de travleste i Nord-Norge - opplever også en litt spesiell form for slitasje som må tas tak i. Vær så god, Jon Roger:
- Båtene har en fenderlist, og på lavvann blir båtene hengende på fenderne på kaia. Disse blir skadet – toppen dras med, sier han.
Den prosjekterte løsningen blir å installere i alt 33 fenderpaneler, med en liten skrå på toppen. Arbeidet utføres i høst, av Terje Halsan AS.
- Kostnaden i dette blir på om lag 1,7 millioner kroner, og inngår som en del av monteringen av nytt losseanlegg tidligere i år, forteller Jon Roger Pedersen.