Ting må gå unna når Irene Magnussen og Ken Johansen henter mengder av mopper og kluter og matter fra Glomfjord Industripark – til rengjøring i vaskeriet på Reipå. Nå skal MATS også vaske for omsorgssentrene i Meløy, og utvider virksomheten.

Skikkelig rent samarbeid

Et langvarig oppdrag fra Meløy BedriftsService i Glomfjord har vært viktig for vaskeri-etablering på Reipå. Og nå skal virksomheten utvides!

tloo- Dette er en veldig flott jobb! Jeg liker arbeidet, og når vi er her så møter vi alltid folk vi kan prate med, smiler Ann-Mari Hillestad (28).
- Og så trives vi to godt sammen når vi jobber. Vi er et godt team, fastslår Irene Magnussen (37).
De travle MATS-damene har akkurat tid til en prat. Travle tider – kundene venter.

Irene Magnussen

Henter og leverer
Det er tirsdag formiddag i Glomfjord Industripark. Hektisk aktivitet i mange virksomheter, også her i varemottaket hos Meløy BedriftsService. Vaktmester Jan-Rune Johansen har akkurat tatt imot varebilen med de tre fra MATS – Meløy Arbeidstreningssenter på Reipå.
- Dette går på skinner, to ganger i uka. De henter og leverer på de plassene vi har avtalt, og vi slipper å passe på at ting blir ordentlig gjort. Vi er kjempefornøyd med jobben de gjør, og det er hyggelige folk, forteller Jan-Rune.
Oppdraget: sammen med instruktør Ken Johansen (52) er Ann-Mari og Irene på plass for å hente skitne mopper, kluter og arbeidsklær. Og å levere rene tilbake, etter forrige henting.

 

De henter og leverer på de plassene vi har avtalt, og vi slipper å passe på at ting blir ordentlig gjort.
Jan-Rune Johansen

 

Vaskeri-veteranen
 Nå tar vi alt med oss til vaskeriet vårt på Reipå. Der er det først telling og sortering slik at ingenting blir feil. Og så skal alt vaskes, opplyser Ann-Mari i en pause i lempingen av sekker.
Hun kan dette. Glomfjord-damen er rene vaskeri-veteranen, etter at hun også jobbet ved Glomfjord Vaskeri. Etter at dette ble nedlagt i 2013, har Ann-Mari funnet samme type arbeid hos MATS.
- Det var trist å slutte her inne, siden jeg også bodde så nært. Hos MATS var jeg først i park-avdelingen, men jeg er veldig fornøyd med at jeg nå kan jobbe på vaskeri igjen!
- Vi to har vært mye ute på tur sammen, og vi fordeler oppgavene godt mellom oss. Det blir liksom bare tull og litt rot hvis vi skulle gjøre tingene hver for oss, mener Irene, og smiler tilbake til sin gode arbeidsvenninne.

Godt samarbeid: - Hyggelige folk som gjør en flott jobb! skryter vaktmester Jan-Rune Johansen i Meløy BedriftsService. Her sammen med arbeidsfolket fra Meløy Arbeidstreningssenter, nemlig Irene Magnussen (f.v.), Ken Johansen og Ann-Mari Hillestad.

Bygger, utvider
MATS-staben har utført oppdraget for Meløy BedriftsService nesten siden vaskeriet ble etablert i 2014. Forbruket er stort av mopper i en næringspark, og i tillegg kommer rengjøring av gulvmatter – nå kjører Ken og damene straks til Mowi for å hente deres matter. I attføringsbedriften MATS er om lag 25 personer engasjert i arbeidsforebyggende tiltak eller varig, tilrettelagt arbeid, og vaskeriet er en viktig enhet. Som vokser. 
- Ja, vi har bare fått mer og mer å gjøre, både her inne og for andre kunder. Og nå skal vi overta vasking for omsorgssenteret på Ørnes, og muligens Vallsjøen alders- og sykehjem! kan Ken fortelle.
- Dermed skal vi bygge et nytt bygg på Reipå, og same virksomheten vår mer. Vaskeriet blir en del større, og da må vi nok ha flere med i varig, tilrettelagt arbeid. Dette blir knallbra!

Hører bare positivt
Og dermed ligger det an til fortsatt travle dager på jobb for Ann-Mari og Irene. Dét kan de like.
- Vi er veldig nøye på at arbeidet skal være ordentlig gjort, og at bedriftene får tilbake det vi har vasket, rent og fint pakket. Hygiene er også viktig, så hendene må være godt vasket, og hvis ting mistes i gulvet mer enn én gang, så vasker vi det på nytt, forsikrer Irene.
- Og vi liker oss veldig godt her. Dessuten så forstår jeg det som at kundene er godt fornøyd med jobben vi gjør, for vi har bare hørt positivt! sier Ann-Mari.