Adrian Asp trives med det allsidige byggdrifter-faget.

Snart fagarbeider

- Snart er det fagprøve etter 3 års læretid, sier Adrian Asp (21). Han har vært lærling i byggdrifter-faget på Meløy videregående skole på Ørnes.

Vi møter Adrian mens han holder på med montering av høyttalere i et klasserom. Før han ble lærling gikk han på mekaniske fag i 2 år i Glomfjord.
- Så fikk jeg en telefon herfra om jeg var interessert i en læreplass, og det har vist seg å være helt rett for meg!
- Og etter endt læretid, hva er mulighetene dine?
- Ja, jeg må jo ha en jobb! Hvis ikke det byr seg en mulighet her, så må det bli flytting. Jeg har samboer og en sønn – Eivind Severin – på 8 måneder, så vi ønsker jo egentlig å være her hvor vi har familie og nettverk. Jeg vet i hvert fall at jeg trives veldig godt med dette yrket, allsidig og litt sånn «Petter Smart», smiler Adrian.