Stein og strøm – gode samarbeidspartnere

Skrevet av Astrid Berbusmel, foto:Edmund Ulsnæs
04.07.2019 11:00

Elektriske installasjoner finner vi overalt hvor det drives industri. Bilfinger AS leverer elektrikertjenester til mange, også til Mårnes kvarts på Sandhornøya.

- Dette er et fast oppdrag vi har, og vi er der gjennom hele året. Vi gjør alt av vedlikehold på diverse installasjoner som finnes der, sier Thomas Hind Wassvik, som gjerne drar sammen med Svein Kibsgård som ofte er den som utfører jobbene.
- Det er en fordel at det er de samme personene som er her, vi blir kjent med anlegget og vet hva som finnes rundt omkring.

Viktig og godt samarbeid
- Hvor ofte tar dere turen?
- Ja, sånn cirka en gang pr uke. Men oppstår det noe som gjør at de trenger oss sånn litt akutt, drar vi så snart vi kan.
Bilfinger har noen faste avtaler utenfor Glomfjord Industripark, og ikke så mange av dem ligger såpass langt unna. Selv om avstanden i luftlinje ikke er så stor, er kjøreveien forholdsvis lang.
- Men det er ikke noe problem, det er fint å være her, vi samarbeider godt, og dette er en viktig avtale for oss.
Både små og store oppdrag utføres mellom kvartsdungene og i bygningene. Alt fra lysarmaturer til feilsøking, og installasjon av større el-motorer. På området til bedriften er det både kaianlegg og knuseri, så det er mange ulike motorer, brytere og koblinger som trenger oppfølging og service.
- Akkurat nå er det arbeid på ei pumpe i en tunell der det må pumpes ut vann. Så da er det jobb under jorda!


 Rike ressurser i berget

Fjell og vakker natur og utsikt er hverdagen for oss som bor her. Når vi strever oss oppover de bratte fjellsidene tenker vi nok ikke vanligvis på hva som ligger under føttene våre.

Men det finnes stein og berg som kan ha industriell verdi. På Sandhornøya ligger Mårnes kvartsittbrudd. Siden 1970 har det vært drift i dagbruddet som vises godt i landskapet.
- Her kan vi drive i overskuelig fremtid, sier Svein Roger Fagerli som er ansatt i Elkem og er leder på anlegget.

- Bilfinger-karene gjør en flott jobb og har ansvaret for alt vedlikehold på det elektriske anlegget og utstyr.
Svein Roger Fagerli

Industri-kunder
- Hvem er mottaker av det som hentes ut her?
- Vi leverer knust kvartsitt til prosessindustrien, som må ha kvarts -silisium - for å kunne produsere metall-legeringer av ulike typer. For tiden har vi kun eksterne kunder, men i perioder er det leveranser også til Elkems smelteverk avhengig av markedsforhold.
På Mårnes kvartsittbrudd jobber det 6 personer i tillegg til Svein Roger.
- Disse er ansatt i Veidekke entreprenør AS.
Noen bor her på øya og andre pendler. Og pendler, det gjør Svein Roger også. Han er bosatt i Dalen på Reipå.
- Det blir fort 100 pendler-mil i uka. Men jeg trives veldig godt her, kjøringa blir en del av hverdagen.

Godt samarbeid
- Og Bilfinger – de er en av de som gjør oppdrag for dere?
- Ja, de har vi et veldig godt samarbeid med! Bilfinger-karene gjør en flott jobb og har ansvaret for alt vedlikehold på det elektriske anlegget og utstyr. De er fleksible og kommer når vi trenger dem!
- Akkurat nå er det arbeid på ei pumpe i en tunell der det må pumpes ut vann. Så da er det jobb under jorda!

Vakker natur
Naturen rundt dagbruddet er vakker, og han som sitter i gravemaskina høyt oppe i anlegget tar gjerne bilder og sender til de andre.
- Det kommer bilder med den flotte utsikten fra Jon Håvard, og det må jo være en av de beste utsiktene som finnes!