Sensommer er perfekt for grillfest, og disse 32 sommerfjesene hadde god grunn til å feire, ved forrige månedsskifte! Etter en lynrask beslutningsprosess i vår, en rask byggestart og sterk framdrift, kunne nemlig ‘nye’ Gildeskål Marine Center på Øya ved Inndyr innvies rett etter skolestart. På vårt bilde ser du blide representanter fra eiere og leietakere: Sjøfossen Næringsutvikling, Gildeskål Forskningsstasjon, Salmon Center, Kigok, Frost Kraftentreprenør, Nordlandsnett, Meløy videregående skole, Løvold A/S og ISS Renhold.

Stort miljø feiret nybygg

Rett ved den videregående skolen som ‘alle’ unge vil gå på, har Gildeskål Marine Center på kort tid bygget et spennende utviklingsmiljø. Så spennende at her måtte det bygges ut, etter bare to år!

 Måtte bare bygge

- Jeg kjenner at jeg er litt stolt! smiler Tore Laugsand.
- Det har blitt akkurat slik vi tenkte. Og da det først tok laus med beslutninger i mars, ja, så har det gått veldig fort etterpå!
Tore er daglig leder i Kigok, den ene av fem eiere bak Gildeskål Marine Center (GMC). På vårt bilde smiler han bredt sammen med andre eiere, og fornøyde prosjektledere i Arnøybygg.

- Vær så god, nå kan dere flytte inn! gratulerer prosjektleder Jørgen Mortensen (til venstre) og daglig leder Morten Vågeng (til høyre) i Arnøybygg AS. – Takk, nå skal vi få til enda mer, sammen! smiler GMC-eierne Tore Laugsand (Kigok, i midten til venstre), Morten M. Lorentsen (Gifas) og Lill Hilde Kaldager (Sjøfossen Næringsutvikling). Eierne Polarplast og Gigante Havbruk var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Skal gjøre sterkere
Og det som har gått fort, dét er en spennende utbyggingsprosess. For da søkertallene gikk kraftig i været, trengte de mer plass, Meløy videregående skole. Og løsningen, den hadde Tore & Co. i GMC: deres møterom og kantine ble bygget om til klasserom, med fylkeskommunen som leietaker. Ferdig til bruk da elevene kom i august. Og utbygging gjort andre veien.
- Med nybygget som vi nå har innviet, har vi i praksis fått åtte nye kontorer, pluss ny kantine og nye møterom. Det vil si at vi har noen kontorer disponible, slik at vi kan invitere nye aktører inn for å gjøre et spennende miljø enda sterkere, mener Tore.
Vi tar den hyggelige praten før innvielsesfesten sammen med ham og to andre eiere bak det to år unge aksjeselskapet Gildeskål Marine Center. Nemlig Morten M. Lorentsen i Gildeskål Forskningsstasjon og Lill-Hilde Kaldager i Sjøfossen Næringsutvikling.

- For kombinasjonen vi har med dette bygget, Domus Pisces og den videregående skolen – jeg vil si det er ganske unikt. Her vil det ganske sikkert komme mer utvikling.
Morten M. Lorentsen

- Unik kombinasjon
- Jeg er veldig glad for at vi kjøpte dette bygget i lag for to år siden, og at vi valgte å gjøre denne utbyggingen i sommer, mener Morten.
- For kombinasjonen vi har med dette bygget, Domus Pisces og den videregående skolen – jeg vil si det er ganske unikt. Her vil det ganske sikkert komme mer utvikling og flere arbeidsplasser, for når vi er i samme bygg og samarbeider og forholder oss direkte til hverandre, så er det naturlig å gjøre stadig flere ting sammen, og kjøpe nye tjenester av hverandre.
- Lill Hilde, en gledens dag?
- Ja, så absolutt, og utviklingen hos oss er et uttrykk for alt det spennende som skjer på Inndyr, og i havbruksnæringa i Gildeskål generelt. Vi som skal drive næringsutvikling har stor nytte av dette, og i tillegg er det gull verdt å sitte så tett på ungdommene på skolen som er våre framtidige arbeidstakere, mener hun.

Mer å gå på
Sammen med de andre eierne Gigante Havbruk og Polarplast står våre venner altså bak den ferske investeringen på fem millioner kroner. Den som Gildeskål-entreprenør Arnøybygg’s håndverkere nå har omsatt til, ja, et større og enda bedre kraftsenter for kompetanse, samarbeid, utvikling og arbeidsskaping – ikke minst i havbruksnæringene.
- Jeg tror vi har enda mer å gå på i å utfylle hverandre og gjøre hverandre gode, fortsetter Tore.
- Vi i Kigok har gjort flere prosjekter sammen med næringslivet med både laks og andre arter. Hvis vi og Sjøfossen Næringsutvikling kan være overbyggerne, de som tilrettelegger og gjør ting enkelt for dem som skal utvikle og produsere, ja, da kan vi alle komme styrket ut. Det er utrolig mye spennende som allerede er på gang!


Kunnskapssenteret i Gildeskål (Kigok) 
Etablert 1996, er en sammenslutning med Opplæringskontoret for fiskerifag i Midtre Nordland (etablert 1992). Bedriften har base i Gildeskål Marine Center på Inndyr, har 7 heltidsansatte og samlet driftsinntekt på 11-12 millioner kroner årlig. Forretningsområder er kurs, rekrutteringstiltak, prosjektstyring, lokalt studiesenter og opplæringskontor med fagbrevutdanning. Tore Laugsand er daglig leder for Kunnskapssenteret, mens Camilla H Kristensen er daglig leder for Opplæringskontoret.

 

Polarplast
Etablert 2013, har hovedbase på Inndyr og avdeling i Glomfjord. Selskapet selger tjenester og produkter innen plast og plastsveising, fortrinnsvis til havbruksnæringene. Polarplast eies av Kjell Lorentzen i Gigante Havbruk (40 prosent), Tor-Arne Gransjøen i Helgeland Smolt (40) og Lasse Willumsen i Polarplast (20). Bedriften har 22 ansatte, årsomsetning på 29,7 millioner kroner (2018) og daglig leder er Lasse Willumsen.

 

Gigante Havbruk
Etablert 1991, base i Bodø, ledes av daglig leder og styreleder Kjell Lorentsen. ‘Paraplyselskap’ for eierskapet i virksomheter som Salmon Center, Bolga Brygge, Gildeskål Sparebank, Gildeskål Forskningsstasjon, Salten Aqua og Aspmyra AS. Gigante Havbruk eies av Lorentsen’s barn Hilde (26 prosent), Morten (26) og Kristian (26), dessuten Bodil Storholm (19, 5) og Nova Sea (2,2). Driftsinntekter 2018 var 1,8 millioner kroner.

 

Sjøfossen Næringsutvikling (SNU)
Etablert 2005, base på Inndyr, daglig leder er Jørn Solli. SNU ble opprinnelig stiftet av kommunene Gildeskål og Beiarn, og med Gildeskål Sparebank som minoritetseier, men eies nå av Gildeskål kommune alene. SNU utøver næringsutvikling på vegne av kommunen, bevilger tilskudd og deltar i utviklingen av strategisk næringsplan. Var ved utgangen av 2018 medeier i åtte bedrifter, og omsatte for 2,8 millioner kroner.

 

Gildeskål Forskningsstasjon (Gifas)
Etablert 1988, base på Sund ved Inndyr og ledes av Ronald Jørgensen og Roy-Arne Eilertsen, med Morten M. Lorentsen som styreleder. Selskapet gjennomfører forskningsprosjekter på biologi og teknologi. Driver også sju 7 konsesjoner for laks, med produksjonskapasitet på 8.400 tonn pr år. Produksjonen foregår i Gildeskål og Bodø. Bedriften har xx ansatte, og omsatte i 2018 for 546,9 millioner kroner.