Til hyggelig lunsj på Glomstua var samlet (bak fra venstre): fabrikksjef Øyvind Jenssen, Svein Brennesvik, Håkon Taraldsen, Leif Rambjørg og Roger Midthun. Foran fra venstre May-Eli Johnsen og Kolbjørn Solbakken. Foto: Kolberg Naturfoto

Takk for trofasthet

Skrevet av Edmund Ulsnæs
01.03.2019 10:00

Ingen Meløy-bedrifter kan oppvise veteraner i rikt monn slik som Yara Glomfjord. Nylig ble seks av dem hedret.

2018 var året da gjødselfabrikanten i Haugvika tok pensjon-farvel med tre karer som har stått på så det holder for bedriften. Ikke minst operatør Kolbjørn Solbakken (61) fra Neverdal, som gikk av med uførepensjon på sensommeren i fjor, etter å ha jobbet for Hydro/Yara siden 1975! Og så vedlikeholdsleder Håkon Taraldsen (67) fra samme bygda, da, han har vært trofast siden 1982, og ble pensjonist fra 1. august. Og Svein Brennesvik, bedriftssykepleier siden 2002 – han ble pensjonist fra 1. juni i fjor. Disse tre sørget ledelsen for å samle til lunsj i flotte Glomstua i førjulssvingen. Og til samme selskap ble invitert tre andre veteraner som alle har passert 40 års tjeneste for hjørnesteinsbedriften: Viggo Risvik, som i all hovedsak har jobbet i pakkeri, kai og lager, og Roger Midthun, som nå jobber på innkjøp og lager, men som også har sin bakgrunn i PKL og ikke minst som tillitsvalgt i Haugvik Industriarbeiderforening. Og: Nina Sandvik Hansen, som ble ansatt som operatør i PKL i 1978, men som vi de senere år kjenner fra logistikkavdelingen. De to siste inviterte til Glomstua 18. desember var to som skulle belønnes med Norges Vel’s medalje for lang og tro tjeneste – 30 år sammenhengende: Leif Rambjørg, operatør i syrefabrikken, og May-Eli Johnsen, som begynte som postbud i 1984, men i dag er personalansvarlig lokalt i Glomfjord.