Oxford Research presenterte tall som ingen egentlig liker. Men Meløy-rådmannen mener Meløy har unike muligheter.

Tallenes negative tale

Skrevet av Edmund Ulsnæs
25.05.2019 11:00

Meløy’s folketall utvikler seg ikke i rett retning. Men rådmannen er optimist.

I driften av en vanlig norsk kommune er det et velkjent faktum at befolkningsnedgang er roten til alt vondt, og -oppgang er grunnlaget for alt godt. Ikke særlig oppløftende, da, at Meløy’s folketall har krympet med 4,7 prosent i omstillingsperioden 2012-18. I rettferdighetens navn skal det huskes at kommunen i denne perioden har vært rammet av en arbeidslivskrise av voldsomme dimensjoner – REC-velten. I et lengre perspektiv, fra 2004, utgjør nedgangen 6,3 prosent – fra 6.772 til 6.346 innbyggere. Dette viser tallmateriale som Tor Borgar Hansen fra analyseselskapet Oxford Research presenterte under denne månedens Meløyseminaret på Halsa. Rådmann Adelheid Kristiansen, som hadde ordet etter ham, lot imidlertid ikke dette dempe sin egen optimisme.
- Vi har unike forhold for å utvikle et bærekraftig næringsliv! Nå skal Meløy bli ledende blant norske kommuner på å stimulere til nyskaping, vekst i næringslivet og en miljømessig, bærekraftig utvikling! fastslo hun.
Kommuneadministrasjonen har søkt myndighetene om klimasatsingsmidler, og vil for alvor ta det ‘grønne skiftet’ til Meløy. Nettopp denne uken er også BYLIVsenteret på besøk – et utspring fra Norske arkitekters landsforbund – de skal hjelpe Meløy å ta en mer aktiv rolle i egen, bærekraftig utvikling.
- Det vi også jobber med, er digitalisering. De neste årene må vi rekruttere mange av dagens unge arbeidstakere, de som er ‘født digitale’, fortalte Adelheid Kristiansen.