Tapte hårfint mot -17

Skrevet av Edmund Ulsnæs
05.03.2019 11:20

Til tross for trøbbel under sommerstansen var Yara bare minutter unna tidenes rekord i syreproduksjon i 2018.

‘Rekord-laget. Ni rekorder på ett år i syrefabrikken’ var hovedoppslaget i Ny Næring for akkurat ett år siden. For aldri hadde syreproduksjonen i Glomfjord vært høyere enn i 2017, ikke engang da den oksygen/syrekrevende ammoniakkfabrikken var i drift til 1993. Og: starten på 2018 var kanonbra, allerede etter februar var man 200 tonn foran årsbudsjettet. Så hvordan gikk 2018? lurer vi.

Årsproduksjonen for 2018 ble 88.640 tonn N, så 6-7 tonn…..da snakker vi om noen minutters produksjon!
Trond Fjærem

Noen minutter bak…
- Vi knuste budsjettet med 1.299 tonn. Det tilsvarer litt over fem dager med produksjon i syrefabrikkene, sier en storfornøyd produksjonssjef Frank-Robert Eriksen.
- Faktisk havnet vi bare 6-7 tonn bak det som er all time high-produksjonen vår fra 2017, vedgår driftssjef Trond Fjærem i syreområdet.
Det syresure faktum er dermed at han og skiftene med dyktige operatører ‘tapte på målstreken’ sammenliknet med tidenes høyeste produksjon året før.
- Årsproduksjonen for 2018 ble 88.640 tonn N, så 6-7 tonn…..da snakker vi om noen minutters produksjon! smårister Trond på hodet.

Driftssjef Trond Fjærem (t.v.) og produksjonssjef Frank-Robert Eriksen

Småtrøbbel i juni
- Så hvorfor?
- Revisjonsstansen varte fire dager mer i fjor enn året før, på grunn av spesielt store jobber. I tillegg fikk vi litt trøbbel med oppstarten i syre B, slik at stansen der ble 16 dager, istedenfor 11 dager som i resten av fabrikkene, forklarer de to.
Minus småtrøbbelet i juni gikk altså syreproduksjonen så det grein, og budsjettet fikk bank. Over tid er det mange grunner til økningen, men driftssjefen trekker fram spesielt den ene fjorårsinvesteringen.
- Den nye turbinen vi monterte i syre B gjør at vi kan kjøre mer luft gjennom anlegget, og dermed får vi mer last i kompressorene, og produksjonen øker. I tillegg produserte oksygenfabrikken vår for fullt hele året, da, understreker Trond.
Tidenes syrerekord i Glomfjord hadde stått seg i 27 år da den ble slått i 2017. Regnet i tonn 100-prosentsyre er den på 399.000 tonn.