Mange enkeltpersoner og -bedrifter er i sving bak Svartisen-tilbudet i Meløy, både i planleggingen gjennom vinteren og når en ny turistsesong nå er i gang. Tidligere denne måneden var en del av dem samlet til samarbeidsmøte. Fra venstre Rut Myrvang (Myrvoll Kulturgård), Wenche Gundersen (Meløy Tur- og Minibusservice), Kim Børge Skjellstad (Engenbreen Skyss ), Kurt-Ove Strøm Andreassen (Meløy BedriftsService), Viggo Hagan (Bedriftskompetanse), Anne Marit Olsen (Fykantrappa), Vegard Kristiansen (Arctic Wanderlust), Rolf Birger Nilsen (Svartisen AS), Ola Loe (Nasjonal Turiststi), Line Peggy Pedersen (Fykantrappa), Espen Maruhn (Meløy Utvikling), Mary-Ann Selfors (Meløy BedriftsService), Øyvind Gjersvik (Meløy Adventure AS) og Mats Engen (Engen Brygge).

Team Svartisen er klar

Skrevet av Edmund Ulsnæs
07.06.2019 10:55

Det er et sterkt og sammensatt mannskap som ønsker velkommen til Meløy, nå når en ny turistsesong ved Svartisen er i gang. Og skritt for skritt skal attraksjonen gi lønnsom virksomhet, for stadig flere aktører.

‘Prosjekt Svartisen’ rulles ut på fjerde sesongen, etter at Meløy kommune kjøpte drift og eiendommer ved Engenbreen i april 2016. Og sesongen 2019, den er godt i gang for det store laget du ser på vårt bilde! For i helgen som var åpnet Brestua, og to cruiseskip har allerede vært på besøk.
- Ingen tvil om at besøket stadig øker, og vi som er aktører i reiselivet blir stadig flinkere til å samarbeide, og til å bruke Svartisen som det , det vi viser fram utad, mener daglig leder Mary-Ann Selfors i Meløy BedriftService – hun og staben drifter i år Brestua på fjerde året på oppdrag fra Rolf Birger Nilsen i Svartisen AS.
- Ja, vi når målene våre om å øke litt hvert år, og aktørene tjener vel litt penger, også, smiler han.
- Samtidig jobber vi videre med hva reisemålet skal være, hva som skal være identiteten vår og hvilke typer gjester vi skal basere den framtidige økonomien på

Flere av alt
Om lag 19.000 hoder besøkte Engenbreen-området i fjor, som passasjerer med cruiseskip, Hurtigruten eller den lokale skyssbåten. Økningen var pen fra 2017, som igjen hadde økt pent fra -16.
- Underveis er det blitt både flere aktører og aktiviteter, og vi har utvidet sesongen – først til 1. juni, og i år til 24. mai, opplyser Mary-Ann.
Både bryllup og familiedag venter denne sommeren, og i Brestua serveres både ishavsrøya og Svartisburgeren – middag og småretter – i åpningstiden fra 11.30 til 16.30 fram til 10. juni. Da utvides åpningstiden i begge ender, og Brestua skal igjen ha helgeåpent hele september.
- Om vi tjener penger? Tja, det er ganske krevende å få god økonomi i dette. Får transporten av både folk og varer er kostbar, og logistikken blir krevende når Brestua ligger der den ligger, innrømmer hun.
- Men dette utvikler seg hele tiden, og vi føler fortsatt at vi er i en læreprosess – det er veldig spennende!

Hva skal vi bli?
Mary-Ann jobber altså på oppdrag fra Rolf Birger Nilsen, daglig leder i Svartisen AS. Som igjen får 500.000 kroner hvert år, i en treårsperiode, fra sin eier Meløy kommune.
- Sånn sett er ikke økonomien vår så verst, men det hører med til historien at det er et stort etterslep på vedlikehold av Brestua. Ellers bruker vi disse første årene til å utvikle både infrastrukturen og kommer mer i mål på hva tilbudet her skal bestå i. Dette har det kanskje vært litt for lite fokus på til nå, altså hvilket tilbud vi skal gi til hvem. Skal vi satse på definerte grupper, eller er vi ute etter masseturisme? spør Rolf.
- Det vi vet er at vi uansett skal gjøre det som er bærekraftig over tid, og det som ivaretar neturen på en god måte. I bunnen for alt ligger også at det skal være lønnsomt å drifte virkssomheten rundt denne attraksjonen.- Denne utflukten kan bli enda bedre, med stopp i Saltstraumen.
Rolf Birger Nilsen

 

Lunsjbuffet for buss-tilreisende cruise-passasjerer fra Bodø. Dette gav viktig og god inntekt i Meløy BedriftsService’s drift av Brestua i fjor. Så også i år. Men, en annen og tradisjonelt like viktig inntektskilde, den har vært litt usikker.
- Hurtigruten gikk voldsomt tilbake i fjor. Men vi håper på litt bedring i år, bekrefter Rolf Birger Nilsen i Svartisen AS.
Hurtigruteskipenes utflukt inn Holandsfjorden til Engenbreen har i mange, mange år pågått i høysesongen juni-august. Et daglig og svært viktig påfyll av kunder til Brestua.
- Prisen for utflukten kom opp i nær 3.000 kroner, som jeg tror er mye av grunnen til den kraftige nedgangen i fjor. Dessuten har Hurtigruten etter hvert veldig mange slike utflukter langs kysten, og valutakurser spiller nok også inn. Men, i år blir det på en måte en helt ny utflukt som vi håper skal snu nedgangen, mener Rolf.
Hurtigruten’s avtale med hurtigbåten som hentet passasjerene utenfor Grønøy, er nemlig gått ut. Løsningen nå blir at passasjerene går i land på Ørnes, kjører buss til Holandsvika og så skyssbåt til Engen. Deretter buss til Bodø og om bord igjen.
- Denne utflukten kan bli enda bedre, med stopp i Saltstraumen. Prisen for utflukten blir en del lavere, og vi er fornøyd med at mer av transportpengene havner hos aktører i Meløy, sier Rolf fornøyd.