Tilsyn til toppkarakter

Skrevet av Edmund Ulsnæs
16.01.2019 11:30 - OPPDATERT 08.02.2019 08:51

Ikke alltid at alt er på stell i alle bedrifter, når myndighetene sender ut sine tilsynsfolk. Men da Arbeidstilsynet besøkte Yara Glomfjord i høst, ble det ikke avdekket ett eneste avvik!

Yngve Olsen har en lang karriere i arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Aldri har han opplevd at et tilsyn fra myndighetene har resultert i 0 avvik. Dét har han nå. - En stor anerkjennelse for måten vi jobber med beredskap på! fastslår han.

- Dette har jeg faktisk ikke opplevd før! smiler industriveteran Yngve Olsen.
Han kan klappe både seg selv og de ansatte på skulderen, Yara Glomfjord’s leder for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. For da Arbeidstilsynet nylig var på besøk for å gjøre tilsyn med storulykke-beredskapen:
- Ikke ett eneste avvik, dét er veldig spesielt! Inspektørene sa de knapt hadde opplevd maken, opplyser han.
- Dette er selvfølgelig en stor anerkjennelse for måten vi jobber med beredskap på. Og så må det jo være betryggende for innbyggerne i Glomfjord at vi har så god kontroll på beredskap, øvelser og rutiner.

Avvik? Nope!
Bruken av ulike kjemikalier i gjødselproduksjonen gjør at myndighetene stiller strenge beredskapskrav til Yara Glomfjord. Bare siden 2016 er det gjennomført hele fem store tilsyn hos bedriften, av henholdsvis Miljøverndirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet og i høst altså Arbeidstilsynet. Som gav karakter bestått, meget godt.
- Det første de sjekket, var om avvikene fra et tidligere tilsyn var lukket, og dét var de. Så fikk vi denne gangen altså absolutt ingen avvik, kun 3-4 anmerkninger. Dette er små ting som vi bes ordne, men som vi ikke trenger å gjøre rede for etter tilsynet, forklarer Yngve.
Beredskap for mulig storulykke hadde spesiell fokus denne gangen. Og tilsyn, dét betyr betydelig forarbeid og presentasjon av dokumentasjon. Under selve besøket må ulike nøkkelpersoner i virksomheten sette av arbeidsdager, for eksempel tillitsvalgte, beredskapsleder, HMSK-leder, prosjektingeniører og produksjonsledere.

Og så må det jo være betryggende for innbyggerne i Glomfjord at vi har så god kontroll på beredskap, øvelser og rutiner.
YNGVE OLSEN

Mye arbeid bak
- Ja, vi bruker betydelig med ressurser ved tilsyn. Men, myndighetskrav er selve Loven for oss, ferdig med dét. Så dette ser vi på som en drahjelp til å nå nye kvalitetsmål, ikke som noe negativt.
Nye elementer i bedriftens beredskap er varsling med sms istedenfor tyfon-signaler. Og brosjyren ‘Til våre naboer’ oppdateres jevnlig.
- I bunnen ligger at vi har en beredskap som er unik sammenliknet med veldig mange andre steder. Kontinuerlig vakttjeneste med 5 minutters responstid, veldig god utstyrspark, god kjemikalietrening pluss at alle i beredskapen har samme utdanning som brannkonstabler i byer som Bodø og Oslo, oppsummerer Yngve fornøyd.

 


Vi ser en helt annen hverdag på dette enn før
Yngve Olsen

 

Yngve Olsen leder Yara Glomfjord’s arbeid med helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Han har hatt samme oppgaver innen olje og offshore, og i sin første periode hos gjødselprodusenten i Glomfjord, fra 1995.
- Den gangen var det bare Gunnar Olsen (gikk bort i 2006, red. anm.) og jeg som jobbet med dette. I dag er vi åtte personer i avdelingen, og håndterer egen bedriftshelsetjeneste. Dette sier litt om hvordan fokuset har endret seg, mener han.
I dag er risikovurdering og ulike hensyn til helse, miljø og sikkerhet helt sentralt i alt bedriften gjør. Myndighetenes direktorater og ulike tilsyn kommer hyppigere på besøk, og de krever mer av bedriften – svar på hvordan myndighetskravene skal etterleves.
- I sum gir all denne innsatsen store resultater sammenliknet med før, fastslår Yngve.
- Jeg har sett i arkivet i protokoller fra 1970-tallet. Et tilfeldig valgt år var det minst 20 fraværsskader i bedriften. I dag forekommer nesten ikke slike skader overhodet.