Virksomheten Glomfjord Industripark skal profileres fast i Ny Næring

To nye blir med

Skrevet av Edmund Ulsnæs
07.03.2019 12:00

Ny Næring AS kan stolt presentere våre to nye samarbeidspartnere. Nå får du møte dem jevnlig i vårt profileringsblad for næringslivet.

Virksomheten Glomfjord Industripark: drifter og vedlikeholder viktig infrastruktur som vann, avløp, vei og ulike lokaler i næringsparken i Glomfjord. Har kunder som Bilfinger, Mowi, Polarplast og ikke minst sitt eget morselskap, Yara Glomfjord.
Virksomheten Selstadvinduet AS: produserer og leverer kvalitetsvinduer til hele Norge, fra sin base på lille Selstad i Meløy.
Dette er altså de ferske signeringene til Ny Næring AS, som gjennom sitt hovedprodukt, månedsbladet Ny Næring, hjelper næringslivet i Meløy, Rødøy og Gildeskål med profilering og omdømmebygging. Glomfjord Industripark og Selstadvinduet AS slutter seg dermed til en stor og sterk familie av næringslivsaktører – Ny Næring har nå fast samarbeidsavtale med i alt 23 virksomheter i de tre kommunene.
Vi håper du leser denne utgavens artikler om industriparkdriverne og vindusprodusentene med interesse, og du vil få nytt og godt lesestoff om dem i stort sett hver utgave av bladet i 2019.