Glomfjord Industripark skal vokse og bli mer synlig. Bittelitt vekst kom allerede i sommer.

To nye til GIP

GIP’s vekstplaner gir bittelitt resultater nesten før satsingen er i gang. To små bedrifter flyttet inn i sommer.

- Det er ikke alltid at størrelse og antall ansatte er det eneste som betyr noe. Disse to virksomhetene styrker miljøet vårt, og dette er jo frukter av et arbeid som er i gang, mener Leif Kristiansen.
Industripark-sjefen kan i sommer fornøyd ønske velkommen to nye bedrifter til næringsparken i Glomfjord.

Ny Næring februar 2019

 

Duk og profilering
XPO Arctic AS skal produsere duk i det industrielle plastmaterialet xpo, som veier mindre og er mer skånsomt og miljøvennlig enn PVC-duk. Selskapet eies av Camilla H. Lindh (30 prosent) og våre lokale aktører Terje Halsan AS, Polarplast AS og Sane Invest AS (alle 15). I Glomfjord har selskapet foreløpig ansatt Edward Fitzgerald fra Sørfinnset i Gildeskål – han har bakgrunn fra byggebransjen og internasjonale lederjobber i innen olje-, gass- og forsvarsindustri.

 

 

Ny Næring AS er selskapet som er basert på profileringsbladet Ny Næring, tidligere IndustriFolk. Selskapet eies av Edmund Ulsnæs, Leif Erik Limstrand og Roy Rognan, og har så langt to heltidsansatte. Selskapet vil vokse ved å tilby både GIP og annet næringsliv et større spekter av profileringstjenester – både på papir, nett og ved bruk av film.

Skal møte Mo
Leif Kristiansen leder i år en arbeidsgruppe som skal foreslå ny organisering av industriparkdriften. GIP vil nemlig utvikle seg kommersielt og bli enda mer synlig, både regionalt og nasjonalt.
- Andre og større næringsparker har jobbet bevisst med dette over flere år, og da lykkes de med vekst. Nå vil vi også inn i nettverk med andre industriparker, og ikke minst er det naturlig å jobbe for et mer systematisk og forpliktende samarbeid med Mo Industripark (MIP). Vi møter ledelsen deres 9. september, opplyser Leif.
MIP har oppnådd stor oppmerksomhet i det politiske miljøet i hele landet, og GIP kan tjene på et samarbeid.
- Samtidig har Glomfjord tatt en viktig posisjon i Nordland nå når det skal avgjøres hvilken plass hydrogen skal ha i det framtidige energibildet. Glomfjord Hydrogen deltar nå i alle sammenhenger når dette diskuteres, og fortsettelsen er viktig og lovende for GIP, mener han.

Alle vil tjene
Øyvind Jenssen er fabrikksjef for Yara Glomfjord, og mener den kommende utviklingen av industriparken er svært viktig.
- Yara har 15-20 millioner kroner høyere kostnader i industriparkdriften i dag, sammenliknet med årene 2008-09, da aktiviteten innenfor portene var på sitt høyeste. Så jo mer solid parken er, jo bedre er det for oss. Og for hver nye arbeidsplass blir samfunnet her litt sterkere og mer stabilt, og det blir litt lettere å trekke nøkkelpersonell til seg.
- Og vi ser jo at det er nødvendig å jobbe dedikert og målrettet med utviklingsarbeidet – dét har ikke GIP kapasitet til i dag. Derfor skal vi nå vurdere noen alternativer for hvordan arbeidet kan organiseres enda bedre, fastslår Øyvind.