Emilie Knutsen (f.v.) og Ida Marie Andersen sjekket påstanden om at «syrefabrikken er renere enn soverommet ditt», og det var ikke så langt fra sannheten.

Tverrfaglighet i praksis

Skrevet av Astrid Berbusmel, foto: prikkenoverien
29.05.2019 11:00

Yara og elevene på avgangskullet på Meløy videregående skole avdeling Ørnes har i vinter samarbeidet med Yara om et spennende forskningsprosjekt der de målte konsentrasjoner av svevestøv.

- MVG er i forkant med det tverrfaglige fokuset som kommer i den nye læreplanen. I dette prosjektet var det geo-fag og fysikk som ble prøvd ut i praksis, sier faglærerne Marthe Svendgård og Åse B. Breivik.
-Dette er en første innføring i forskning. Samarbeidet med Yara har vært veldig godt, og viktig for at læringsutbyttet ble så bra.

- En bonus med prosjektet er at vi oppdaget hvor spennende programmering kan være! Dette kunne vi så vidt fra før, men nå har vi lært mye mer og sett hvordan det fungerer i praksis.
John Michael Nymo, elev ved MVG


Bittesmå partikler farligst

I mars presenterte elevene resultatene fra sine målinger. De forklarte at støv kan være skadelig, og at det er de minste støvpartiklene som er de skumleste, og derfor viktig å kartlegge i industrimiljøet.
De skulle måle konsentrasjonen av svevestøv i lufta på ulike steder i fabrikken. 29. mars la de frem sine resultater for et lydhørt publikum som bestod av folk fra HMS-avdeling og produksjonssjef Frank Robert Eriksen på Yara.

Sofie E. Lillegård (f.v), Selina Johnson og Marthe Valmo Normann presenterer sine resultater. Foto: Astrid Berbusmel
Sammenfallende resultater
Produksjonssjef Eriksen takket elevene for godt utført jobb, og mener at prosjektet gir nyttig informasjon til Yara. Alle feilkilder og forbehold tatt i betrakting viser resultatene en klar tendens som også HMS-folka kjente seg igjen i.
- Vi foretar jevnlige målinger rundt omkring på anlegget, også med person-bårne målere. Vi ser det samme som dere kom frem til. Vi er ikke overrasket over hovedtrekkene i resultatene, men vil ta det med oss i vår jobb med best mulig arbeidsmiljø.
En av gruppene hadde målt støvkonsentrasjonen i pakkeriet, og fikk svært høye verdier av støvpartikler.
- Vi tok kontakt med Yara etterpå og forklaringen var at de hadde byttet et filter den dagen vi målte. Derfor var det spesielt mye støvpartikler akkurat da, forklarer John Michael Nymo og Konrad Simsø.

Faglærerne Åse Breivik (f.v.) og Marthe Svendgård sammen med John Michael Nymo.

Bonus i læringen
Prosjektet har vekket nye interesser for elevene, og har sådd ideer om veien videre i yrkeslivet. Elevene og lærerne var på universitetet i Tromsø for å lære å programmere støvboksene som ble brukt i forskningen deres.
- En bonus med prosjektet er at vi oppdaget hvor spennende programmering kan være! Dette kunne vi så vidt fra før, men nå har vi lært mye mer og sett hvordan det fungerer i praksis.
Og nettopp det å se abstrakt og teoretisk kunnskap settes ut i praksis er kanskje det viktigste resultatet av hele prosjektet.

Ei gruppe elever valgte å settes sine støvbokser på dampskipskaia på Ørnes. De presenterte sine resultater for eierne samme dag. - På kaiområdet er det svevestøv både fra trafikk og båter. Resultatene viste at nivået av svevestøv i perioder er over det som er OK rent helsemessig.  - Det var en jevn stigning utover dagen, men en liten topp etter båtanløp, forteller Tora Forthun Finne (f.v.), Patrick Solhaug og Ingrid Svendgård Baraa.