- Dette er den travleste tiden på året, og det er mye som skal klaffe samtidig. Så det er en utfordring å holde tråden i alt jeg må lære samtidig! innrømmer Christin Hiller. 32-åringen er ny driftsleder ved Helgeland Smolt’s produksjonsanlegg i Rødøy.

Ung, solid og klar for kremjobb

Skrevet av Edmund Ulsnæs
31.05.2019 10:14

- Med utdanningen min i havbruk har jeg alltid tenkt at det vil være ‘kremen’ å bli driftsleder på settefisk. Så dette er helt perfekt!

Christin Hiller smiler bredt over bordet. Nå har hun overtatt ledelsen av en stor og viktig produksjon i Rødøy, 32-åringen fra Tjøtta som er blitt Jektvik-boer. For da Helgeland Smolt-ledelsen lette ny driftsleder til smoltanlegget i Reppen i vinter, var det Christin som fikk tilliten og den ansvarsfylte stillingen.
- Ja, det er nytt for meg å være leder, men jeg elsker folk, og å være blant folk, for jeg er hypersosial! Og helt siden jeg begynte med å jobbe som 13-åring så har jeg likt å ta ansvar, både i arbeid og i studietiden, sier hun om ansvaret og tilliten.

- Vi kan alle lære mye, av hverandre. Og jeg vil ikke være en leder som sitter på et kontor, jeg vil være med, med i gjengen!
Christin Hiller


Læring-travelt

Hun er altså Helgeland Smolt sin nye og varige driftsleder, etter Terje Kilvik og Liza-Mari W. Isaksen før ham igjen. Christin Hiller overtok sjefsstolen 1. april. Og ikke på et hvilket som helst tidspunkt.
- Dette er den aller travleste tiden å komme inn i dette på, så det er en utfordring å holde tråden i alt jeg må lære samtidig! For det er akkurat nå at det er aller mest levering av fisk, det er vaksinering, ny klekking, og så feriekabalen, da, som skulle på plass før 1. mai – mye nytt for meg og mye som skulle klaffe samtidig. Men også veldig spennende!
Christin roser også samarbeidet med ham som nå er hennes driftsassistent, Kent-Arve Fløan. De to er gode på ulike ting, og utfyller hverandre veldig godt.
- Som driftsleder vil jeg at vi skal tenke at vi kan alle lære mye, av hverandre. Og at vi kommuniserer godt og samarbeider godt – jeg vil ikke være en leder som sitter på et kontor, jeg vil være med, med i gjengen!

Havbruk er sterk på Helgeland og i Salten, og Helgeland Smolt er blant de store i næringslivet i både Gildeskål og Rødøy. Her ser vi driftsoperatørene Inger Johanne Sleipnes og Geir Arne Hagevik i produksjonshallen i Reppen.

Det meste blir smått under den ruvende Stetinden i Reppen. Men, smoltanlegget som ble offisielt åpnet i september 2017, dét ruver også godt her innerst i Tjongsfjorden.


Student dro til sjø

Og med i gjengen har hun altså vært siden hun selv ble driftsoperatør her for litt mer enn tre år siden. Da hadde Christin med seg en bachelor i havbruk fra Ålesund, og fartstid i sjøanlegget til Lerøy på øya Hitra, vest av Trondheim. Med seg hadde hun også samboer og et barn, og nå har hun og Andreas Hoff fra Jektvik fått nok et barn, og har slått seg ned i heimbygda hans, der han også jobber i havbruk – for Mowi.
- Før Hitra var jeg i gang med ingeniørutdanning i kjemi og bioteknologi. Jeg vurderte fôr-industrien i denne bransjen, og kanskje enda mer dette med vaksinering. Men, jeg ble lei, ufokusert og rastløs i studiene etter veldig mange år på skolebenken. Så, derfor tok jeg jobben i oppdrettsanlegg på sjø, forklarer hun.
- Men, så hadde jeg også sommerjobbet i Grytåga…

- Fiskehelse er jo det jeg virkelig brenner for. Men jeg visste med én gang da jeg kom hit at jeg hadde lyst til å utvide horisonten min.
Christin Hiller


Da skjønte hun

Grytåga Settefisk produserer smolt i Husvika i Vefsn, noen mil innover i landet fra barndomshjemmet hennes på Tjøtta.
- Det var da jeg skjønte at settefisk var det rette for meg. Sjøanlegg er også kjempespennende, selvsagt, men det er noe med helheten i smoltproduksjon. All kjemien, og bioteknologi og fiskehelse – her er det ekstra mye å bryne seg på i smoltproduksjon. Dagene er aldri like, noe som passer godt for meg som er litt rastløs, smiler hun.
Christin har også kurset seg til kompetanse som veterinærassistent, som betyr at hun kan steppe inn for veterinæren på oppgaver som går på å ivareta fiskehelse.
- Fiskehelse er det jeg virkelig brenner for. Men jeg visste med én gang da jeg kom hit at jeg hadde lyst til å utvide horisonten min. Når jeg nå er blitt driftsleder, får jeg også mer forståelse og interesse for det økonomiske ved å drive smoltproduksjon, forteller den unge lederen.


Christin Hiller (32)
Oppvokst på Tjøtta i Alstahaug, videregående skole med idrettsfag i Sandnessjøen. Deretter forkurs for ingeniør i maritime fag, før bachelor i havbruk ved høgskolen i Ålesund. Så to år ved NTNU i Trondheim og påbegynt ingeniørutdanning og bioteknologi, men avsluttet og fikk jobb som driftsoperatør hos Lerøy på Hitra. Sommerjobber ved Grytåga settefisk i Vefsn, og driftsoperatør hos Helgeland Smolt i Rødøy fra januar 2016. Driftsleder samme sted fra 1. april i år. Bor i Jektvik med Andreas Hoff, og de har to barn på 4 og 2 år.

 

Helgeland Smolt AS
Er det fusjonerte selskapet etter nylig sammenslåing av Sundsfjord Smolt AS i Gildeskål (etablert 2007) og Helgeland Smolt AS i Rødøy (etablert 2012). Bedriften har om lag 35 ansatte i Sundsfjord og Reppen, og siden 2008 er det investert over 600 millioner kroner i bygging og utbygging av smoltproduksjonen i de to lokasjonene. Tor-Arne Gransjøen er daglig leder i begge selskapene, mens styreleder i begge er Odd Strøm, som også er daglig leder i Nova Sea. Helgeland Smolt AS eies av Nova Sea (73,6 prosent), Lovundlaks (16,4), Gildeskål Forskningsstasjon (5) og Selsøyvik Holding (5).