Bilfinger og Thomas H. Wassvik (gul jakke) spiller fortsatt en viktig rolle i innovasjonsarbeidet hos Salten Smolt i Breivika i Skjerstad. Nå er også Polarplast og Torsten Wenberg trukket inn i arbeid med pilotanleggene som bygges av fransk-amerikanske TechnipFMC. Foto pilotanlegget: Thomas H. Wassvik.

Utvikler videre, med giganten

Teknologi- og servicegiganten TechnipFMC fortsetter sitt spennende innovasjonsarbeid for Salten Aqua. Og i Breivika i Skjerstad spiller Bilfinger i Glomfjord fortsatt en viktig rolle – nå også med Polarplast på laget.

- Etter disse pilotprosjektene ønsker vi sterkt å ha Bilfinger med oss videre. Både i en serviceordning på anleggene, og i å bygge nye ting, fastslår prosjektleder Ole Thomas Enge på vegne av fransk-amerikanske TechnipFMC.
Også i år har han hatt Bilfinger i Glomfjord med seg i bygging. Nå av en ny pilot, på oppdrag fra Salten Aqua-eide Salten Smolt i Breivika i Skjerstad. Her snakker vi innovasjon og bygging av komplett og semi-lukket oppdrettssystem til havs. Se klippet - Ny Næring var også tilstede under byggingen av den første piloten.

 

- Bilfinger og resten av miljøet i Glomfjord Industripark er spennende for oss å samarbeide med. Allerede jobber vi med andre og spennende prosjekter.
Ole Thomas Enge

 

Viktige Bilfinger
- Nå tar vi dette til et helt annet nivå. Den første skulle teste viktige funksjoner i et slikt system, mens denne andre piloten skal ut på havet for testing, og styres fra en mobil enhet på land. I tillegg tar vi med oss det beste fra pilot 1 videre i pilot 2, forklarer Ole Thomas – han er senior systemingeniør i OceanTECH, altså TechnipFMC’s satsing innen akvakultur.
- Bilfinger har gjort en kjempejobb for oss, pluss at også Polarplast har hatt en sentral rolle!
Hyppig reisende fra Glomfjord har Thomas Hind Wassvik vært Bilfinger’s viktige mann på saken.
- Vi har vært her oppe mer eller mindre kontinuerlig siden den første ringen – piloten – var ferdig i fjor. Denne gangen har det vært masse jobb med styringssystemer, kameraer, følere – dette skal være mer eller mindre hel-automatisk, og vi har vært med på all monteringen. Spennende, forteller Thomas.

Viktige GIP
TechnipFMC er en av verdens største leverandører av teknologi og service til olje- og offshore-næringene. Og jobber nå hardt med løsninger for havbruksnæringa langs norskekysten. Bilfinger har på sin side gjort ulike vedlikeholdsoppdrag for havbruk til et nytt bein å stå på. God match, altså.
- Vi har søkt Fiskeridirektoratet om 10 utviklingslisenser. Får vi alle, sier det litt om hvilken satsing vi kommer til å gjøre videre, understreker Ole Thomas.
- Bilfinger og resten av miljøet i Glomfjord Industripark er spennende for oss å samarbeide med. Allerede jobber vi med andre og spennende prosjekter der nede.
Som vi kunne lese i forrige utgave av Ny Næring, rigger en industripark-trio seg nå for systematisk samarbeid, rettet inn mot havbruksnæringa. Nemlig INVIS, Polarplast og altså Bilfinger.

Ny Næring 30. mai 2018

Viktige kontakter
- For oss har dette vært både utfordrende og veldig lærerikt. Vi er innleid av Bilfinger i dette, og har også benyttet tjenester fra INVIS, opplyser Torsten Wenberg.
Plastsveiser i Polarplast, men blir nå avdelingsleder. For en satsing som skal dekke kundenes etterspørsel etter arbeid gjort med metall.
- Vi skulle gjøre plastsveising i dette oppdraget, men ble sterkt involvert i montering av både pumper og rørgater og hvordan opplegget for inntak og avløp skulle være. Vi har fått mye kred for jobben vår, og det er veldig bra for oss å knytte denne kontakten – at de vet hva vi er god for, mener Torsten.