Trym Flage fra Ørnes gikk studiespesialisering på hjemstedet, før sykepleierutdanning i Harstad og nå ambulansearbeider i Stavanger, der samboer Benedicte er fra. Han jobber hardt for å bli redningsmann på helikopter

Veien fra Ørnes

Han liker spenning og utfordringer. Derfor ble Trym Flage sykepleier. For å kunne nå målet: bli redningsmann på ambulansehelikopter

- Hadde ikke sagt nei til jobb på Sea King-en i Bodø, nei! smiler 25-åringen, her foran helikopteret med den velkjente ambulansegulfargen.
Vi møter ham i ambulanse-basen ved Stavanger Universitetssykehus. Flykroppen bak ham er bildet på det som er målet hans: Trym vil bli redningsmann om bord. Den reisen begynte med studiespesialisering på hjemstedet Ørnes.
- Jeg har hatt muligheten for å jobbe på legevakta her, og til tjeneste offshore. Men det er dette jeg vil jobbe med, sier han.

 

For meg er det viktigere å ha en jobb som jeg selv mener er mer meningsfull, enn det å tjene en halv million mer i året. 
Trym Flage

 

Meningsfylt action
Hvorfor? Dét kommer vi tilbake til. Først historikk: Trym gjorde førstegangstjeneste i Finnmark etter videregående, og dro så til Harstad for treårig utdannelse som sykepleier. Underveis prøvde han seg også på opptaket til marinejeger i Forsvaret.
- På videregående var jeg på utplassering på Sea King-en, og jobbet i ambulanse under sykepleierutdanningen. Jeg bestemte meg for å bli redningsmann fordi jeg liker action, og kommer borti veldig mye. Det er en meningsfull jobb, forklarer Trym.
Norge har egen redningstjeneste offshore, og i tillegg den kjente 330-skvadronen med fem baser - den ene i Bodø. Og, de gule helikoptrene til Norsk Luftambulanse, som er Trym’s mål.

Hele livet-jobb
- Offshore, der er det kanskje ett oppdrag i uka. Her på ambulansen og i ambulansehelikoptrene skjer det ting absolutt hele tiden, og jeg får oppleve alt mulig på utrykning. Det er spennende og veldig utfordrende. Og når du blir redningsmann på helikopter, er det en jobb du vil bli i resten av livet, fastslår han.
- Offshore….fristende?
- For så vidt, men for meg er det viktigere å ha en jobb som jeg selv mener er mer meningsfull, enn det å tjene en halv million mer i året. Og at jeg gjør noe som jeg synes er nyttig for de som bor i byen her.
Nå sanker han praksis i akuttmedisinsk beredskap for å komme opp i lufta. Pluss omfattende opplæring i avansert hjerte- og lungebehandling, traumebehandling, redning fra fjell, skred og elv og faktisk helikopterteori. Redningsmannen om bord skal nemlig hjelpe både pilot og lege.

Gjerne Bodø
- Av 140 stykker som søkte for to år siden, ble bare tre tatt opp. Kanskje blir det nytt opptak neste år. Og det er ganske tøffe fysiske krav for å i det hele tatt kvalifisere seg til selve opptaket, smiler Trym – selv er han altså både ivrig student, ambulansearbeider og action-friluftsmann.
- Det var tilfeldig at jeg havnet i Stavanger – jeg fikk sommerjobb på ambulansen her, men ikke på Ørnes. Som redningsmann ville det passet meg bra å jobbe på Sea King i Bodø, og da kunne jeg selv valgt hvor i landet jeg ville bo. Jeg liker klimaet her nede, men drar ofte hjem til fjellene og naturen, som er bedre nordpå, sier Trym Flage – sønn av Trine Flage og Stein-Eirik Hansen, og lillebror til Marius og Claus.

- Jeg liker klimaet her nede, men drar ofte hjem til fjellene og naturen, som er bedre nordpå, sier Trym Flage. Her er han på brevandring på Svartisen.   Foto: Trym Kristiansen

MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE
Hovedadministrasjon i Glomfjord, avdelinger på Ørnes og Inndyr. Skoleåret 2018-19 hadde Glomfjord 133 elever, Ørnes 90 og Inndyr 68. De tre avdelingene har totalt 83 ansatte, der lag 50 er pedagogisk personell. Rektor er Kjetil Fagervik.

Glomfjord-avdelingen har studieretninger i elektrofag, helse- og oppvekstfag og teknikk og industriell produksjon (TIP). Vg2-kurs er industriteknologi, helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider. Ørnes-avdelingen huser studiespesialisering og påbygging, mens Inndyr-avdelingen tilbyr naturbruk, der vg2-kursene er fiske og fangst og akvakultur.

Bodø Yrkesskole begynte undervisning i maskin- og mekanikerfag i Glomfjord i 1970, og året etter etablerte Bodø Gymnas Meløy gymnasklasse på Ørnes. I 1975 gjennomførte 150 elever fra Meløy gymnas eller yrkesskole, og året etter var tallet 227. Ørnes-avdelingen fikk nybygg i 1991 og -98, Inndyr i 1997 og Glomfjord i 2004.