Glombergan – problematisk og utrygt i mange år. Nå kan løsning komme.

Viktig, viktig skritt

Skrevet av Edmund Ulsnæs
04.06.2019 11:00

En lang prosess har fortsatt langt igjen. Men siste nytt fra samferdselsråden betyr et langt skritt framover. For en problematisk veistrekning i Meløy.

Da fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik tok ordet foran media fredag morgen, hadde han et budskap som ble godt mottatt i Meløy-regionen.
- Dette er veldig positivt. Prosjektet er viktig for videreutvikling av Glomfjord Industripark og ny grønn industri, og Meløy har også en voksende fiskeri- og havbruksnæring, var ordfører Sigurd Stormo’s kommentar til Avisa Nordland.
- Et viktig skritt, både for trygghet for våre ansatte, og for å tilrettelegge for nye etableringer. Det er dette vi har jobbet for lenge, sier industripark-leder Leif Kristiansen til Ny Næring.

- Målet må være at anleggsarbeidet er sluttført i fireårsperioden fram til 2026.
Sigurd Stormo

 


På topp 3

Samferdsel, altså. Og utbedring av strekningen Ørnes-Glomfjord, som har stått høyest på lokalpolitikernes ønske- og krav-liste i en årrekke. De 50 millioner kronene fra Nordland Fylkeskommune i perioden 2020-24, pluss allerede avsatte penger, pluss et bompengepotensial på over 300 millioner kroner – litt forenklet kan vi si at dette i praksis blir klarsignalet for en omfattende veiutbedring. Ved Setvikdalen, ja, men også tunneler fra Selstad-området til Neverdal, og Eidbukt-Spildra.
- Vi snakker om tre reguleringsplaner, og vi er ikke i mål med dette. Men, nå er prosjektet blant de tre høyest prioriterte i Salten, og disse 50 millionene legger føringer for tildelinger i de neste planperiodene, sier Sigurd i intervju med oss denne uken.

Året er 2026…
Totalkostnaden for strekningen er nemlig foreløpig beregnet til 650 millioner kroner. Fra før er det satt av nær 80 millioner i fylkets regionale transportplan, i den perioden som innledes i 2022. Eggesvik-nyheten gjør uansett at arbeidet med å oppdatere de tre reguleringsplanene kan begynne.
- Så håper jeg selvsagt at når utbedringene begynner, så kan de pågå i ett, til hele strekningen er ferdig. Målet må være at anleggsarbeidet er sluttført i fireårsperioden fram til 2026, understreker ordføreren.
Dette betinger selvsagt et endelig ja fra myndighetene til å kreve inn bompenger på strekningen, altså over en 10-15-årsperiode før og etter ferdigstillelsen.

- Vi har mistet medarbeidere langs veistrekningen, og dette er for oss et viktig bakteppe.
Leif Kristiansen

 

 

- Et viktig steg
Leif Kristiansen har hatt dette på sitt bord i snart 25 år, altså ulikt arbeid og møtevirksomhet knyttet til utbedring av den trange og kronglete veibanen, spesielt fra Setvikdalen ved Glomfjorden.
- For hele infrastrukturen i industriparken er dette et viktig steg i riktig retning. For bedriftene som transporterer mest inn og ut er det jo aksen Glomfjord-Fauske-Bodø som ikke minst er viktig, mener han.
- For oss har Glombergan hatt spesielt høy prioritet, men Selstad-Ørnes med forhåpentlige tunneler er selvsagt viktig, også med tanke på trygghet. Vi har mistet medarbeidere langs veistrekningen, og dette er for oss et viktig bakteppe.