Frode Johansen hadde mange lister å holde styr på under «stoppen». Veronica Berg Andreassen med ryggen til.

Vil begrense presset

Skrevet av Astrid Berbusmel
16.07.2019 11:00

At revisjonsstansen betyr mye ekstra å holde styr på og mange innleide arbeidere er kjent for de som jobber i Yara Glomfjord.

Hvordan takler de så dette presset, eller stresset? Frode Johansen som vanligvis er skiftleder i Fullgjødselfabrikken:
- Nå er jeg AT-ansvarlig. Vi har veldig mange innleide arbeidere her pga revisjons-stansen, og vi utsteder arbeidstillatelser - ATer - til ulike jobber de skal utføre. I dag har vi noe over 40 ATer, så det er ikke på det verste. Men med god planlegging ser vi at det går veldig bra. Vi er bra i rute!
- Ekstra mye akkurat nå altså?
- Ja, det er det, men vi fordeler ansvaret på flere og føler ikke at vi stresser mye. Men det blir lange dager, og da er det greit at vi kan dele på det.

- På mange måter er det en fordel å jobbe skift, de er gode til å ta vare på hverandre, og mange kaller skiftet sitt for sin andre familie.
Veronica Berg Andreassen

Stressmestring i fokus
Kan stort press og stress være en sikkerhetsrisiko på jobb?
- Ja, helt klart, sier Veronica Berg Andreassen som jobber i Yaras bedriftshelsetjeneste.
- Og enda viktigere: stort press over tid kan gi alvorlig helseplager og sykdom, som igjen kan føre til sykemeldinger. Dette er ikke ønskelig for noen parter.
Nettopp derfor hadde Yara fokus på stressmestring med et miniseminar på helse- og sikkerhetsdagen som ble arrangert i april. Yaras Nord-Europa-sjef Pål Hestad holdt innledning på seminaret.
- Vi ser hos oss, som det kanskje er i de fleste store selskaper, at stressnivået kan være for høyt. Vi ser også en tendens til alt jobben blir altoppslukende, det er stadig nye krav, nye endringer, ting skjer i veldig høyt tempo.
Hestad påpekte videre at det blir stadig vanskeligere å holde tritt med alle endringene.
- Før fikk du en jobb og hadde den i kanskje 40 år, slik er det ikke lenger. Derfor er det veldig viktig for oss som arbeidsgiver at vi tar vare på de ansatte. Det er viktig å ha en balanse mellom livet på jobb og utenfor. Folk skal ikke brenne seg ut på jobb! Men dessverre ser vi en tendens til dette også her på Yara.

Magne Bergli har blitt god på multi-tasking, og mestringsfølelsen er på plass. Her i samtale med Veronica.

Kollegastøtte er bra
- Mange faktorer kan føre til stress, sier Veronica.
- Vi har en del som har utfordringer knyttet til dette med å gå skift, mangel på søvn, snu fra dag- til nattskift. Mangel på søvn kan i noen tilfeller sammenlignes med rus og kan føre til dårlig konsentrasjon. Så det er helt klart at dette kan bli en utfordring på jobb.
Videre sier Veronica ar det er forskjell på det å jobbe turnus og det å jobbe skift.
- På et skift jobber de samme personene sammen hele tiden, gjerne over flere år. På mange måter er det en fordel å jobbe skift, de er gode til å ta vare på hverandre, og mange kaller skiftet sitt for sin andre familie. Her løses ofte tilrettelegging internt på skiftet dersom det er nødvendig. De blir veldig godt kjent, og fanger gjerne opp endringer hos kollegaene ganske kjapt. Jobber man turnus har man ikke denne faste arbeidsgjengen.

 

- Det er viktig å ha en balanse mellom livet på jobb og utenfor. Folk skal ikke brenne seg ut på jobb! mener Yara-topp Pål Hestad. Foto: Edmund Ulsnæs

 

Etterlevelse = mindre risiko
- Gode rutiner som alle er kjent med og etterlever, minsker risikoen for at feil oppstår. Spesielt i tider med høyt tempo og press er det viktig at dette er på plass, sir Veronica.
- Yara har mange arbeidsoppgaver med skadepotensiale, og her må man være på plass mentalt og fysisk! Derfor er balansen mellom påfyll og tapping av energi viktig for alle innenfor gjerdene her!- Stress er normalt, det er kroppens måte å gjøre seg klar til å yte. Men stress over lengre tid er negativt.
Anette M. Gammelgård

Anette Myrvang Gammelgård holdt foredrag om stressmestring på Yara’s helse- og sikkerhetsdag i vår. Hun ledet Yara-staben gjennom avspenningsøvelser.
- Stress er normalt, det er kroppens måte å gjøre seg klar til å yte. Men stress over lengre tid er negativt og kan gi helseplager.
Det er forskjell på press og stress. Alle trenger vi et visst press for å gjøre en god jobb, men blir presset for stort og man mister mestringsfølelsen, gir det stress.
- Folk opplever stress når det blir en ubalanse mellom det som kreves av dem og det som de fysisk eller mentalt er i stand til å utføre, sier Anette.
- Det er viktig å ha balanse i kroppen, noen aktiviteter lader opp mens andre bruker energi. Og her er ingen like, vi må selv finne ut hva som lader oss opp. Men felles for alle er at dagslys virker fra første sekund, og er med på ladesiden. Aktivitet ute er bra for alle!
Anette førte tilhørerne gjennom noen avspenningsøvelser. Også fabrikksjef Øyvind Jensen deltok her, og virket veldig fornøyd og avslappet etterpå.
- Det er viktig å passe på dette med balanse i livet som Anette snakket om her. Vi er ett menneske og trenger å finne balanse mellom jobb og fritid.

Anette Myrvang og Yara’s fabrikksjef Øyvind Jenssen – avslappet etter avspenningsøvelsene.