- I industriparken i Glomfjord er det gjort banebrytende arbeid gang etter gang i over 100 år. Vi er eksperter på omstilling og må bli flinkere til å vise dette fram, der hvor rammevilkårene våre avgjøres, mener Leif Kristiansen og Stine Estensen i Glomfjord Industripark.

Vil ha leder-debatt

Lederne i park-bedriftene utfordres: hva skal Glomfjord Industripark stå for, og hvordan skal man klare å snakke utad med én stemme?

 

 

 

 

 

 

 

 

- Her i Glomfjord er det gjort banebrytende arbeid gang etter gang etter gang, gjennom over 100 år med stolt industrihistorie. Og det er dette vi gjør på nytt i dag, derfor skal industriparken ses på som et interessant sted å etablere seg – et miljø der man kommer kjapt til masse kompetanse, mener Stine Estensen.
Hun sitter ved møtebordet sammen med sin egen kollega Finn Nordmo i Meløy Utvikling KF, og Leif Kristiansen – Yara Glomfjord’s avdelingssjef for driften av Glomfjord Industripark. Våren 2019 legges planene for en annerledes og bedre profilering av parkvirksomheten.

For lite med
- Sammen med steder som Rjukan og Notodden er Glomfjord fra gammelt av et av de mest særpregede og tradisjonsrike industrisamfunnene i Norge, understreker Leif.
- Vi har alltid vært veldig gode på omstilling, og er det fortsatt. Men, dette må vi bli flinkere til å vise fram for politikere og premissleverandører for eksempel på fylket – de som påvirker rammevilkårene for det vi driver med. Vi må bli mer synlig i de viktige debattene, mener han.
9. mai samler han bedriftslederne til nytt GIP-forum. Da skal det diskuteres hvilken merkevare industriparken ønsker å framstå som. Og ikke minst planene for en ny type profilering. Et første tiltak er sommerens lansering av en helt ny nettside for Glomfjord Industripark.


- Da er det viktig at vi har alle bedriftslederne med oss i diskusjonen om hva vi skal være kjent for, og hva vi skal fortelle.
Leif Kristiansen 

Lederne må med
- Men for å nå bedre ut med det vi ønsker å fortelle, kan det være viktig å snakke med én stemme. Da er det viktig at vi har alle bedriftslederne med oss i diskusjonen om hva vi skal være kjent for, og hva vi skal fortelle.
Yara er riktignok selskapet som eier både områder og infrastruktur i parken. Men samtlige 15-20 virksomheter i næringsklyngen er tjent med profilering for å rekruttere dyktige arbeidstakere, og for å lokke nye etableringer til et allerede sterkt fellesskap. Flere bedrifter betyr enda mer faglig bredde, og flere å fordele felleskostnader på.
- I vårt profileringsarbeid er det viktig og naturlig å ha god dialog med Meløy Tett På, altså rekrutterings- og tilflytterprosjektet. For på veldig mye har vi akkurat de samme målene, fastslår Leif.