- Det er noen fabrikker foran oss på lista som blir vanskelig å slå, men nå vil jeg at Yara Glomfjord skal på konsern-pallen i lønnsomhet! sier Øyvind Jenssen i vår Lederprat.

Vil på pallen!

Han liker å backe andre, og det er ikke om å gjøre å stå i front hele tiden. Men nå drar Øyvind Jenssen staben med på nye forbedringer. Han vil nemlig ha Yara Glomfjord på pallen…

Yara-sjefen om:
  • Kampen om Yara-pallen
  • Å kutte kostnader klokt
  • Å se andre lykkes


- Nå vil jeg at vi skal på pallen i lønnsomhet.

Øyvind Jenssen

 

- Noen sier om meg at jeg er for snill, og det har nok skjedd at jeg har ventet for lenge med å si fra om ting, smiler Yara’s mye smilende fabrikksjef.
- Jeg tenker meg nok godt om, men i denne jobben er det viktig å ikke bli for tålmodig. Og nå skal vi klatre opp på pallen! fastslår Øyvind Jenssen.

Om kloke kutt
Som sin forgjenger Arve Jordal leder han Yara gjennom gode år. Joda, det merkes utmerket godt for leverandørindustrien når Meløy’s største virksomhet strammer kostnadsgrepet. Men, dette skjer ikke på grunn av dårlige tider. Yara ruller ut omfattende programmer for kostnadsreduksjoner i flere titalls fabrikker verden over - nødvendige forbedringer for å beholde plassen som verdensledende på mineralgjødsel. Likevel: Yara Glomfjord går godt. Jordas befolkning vokser og trenger mer mat – da må jordbruksarealene yte mer – Yara leverer løsninger.
- Å skru igjen krana er ikke vanskelig. Det som er en tøff jobb, er å kutte kostnadene på en klok måte, slik at vi samtidig klarer å gjennomføre gode prosjekter der vi tjener penger og bedrer lønnsomheten vår, forklarer Øyvind.

Skal på pallen
- Klatre på pallen?
- Ja, for Yara måler fabrikkstedene sine på mange ting. I avkastning på investert kapital er Glomfjord blant de bedre. Nå vil jeg at vi skal på pallen i målingen av lønnsomhet. Det er noen og tjue fabrikker på lista, og da jeg begynte i jobben var vi midt på treet. En del av dem foran oss på lista er vanskelig å slå, men vi jobber for å komme på ‘pallen’, slår han fast, litt utålmodig.
Glomfjord-fabrikkens stab framheves i mange sammenhenger for sine store forbedringer og sin på hugget-mentalitet. Senest av Nord-Europa-sjef Pål Hestad i Ny Næring i vinter. Men Pål sa også 
‘Yara har mye å gå på, og vi har nok lagt oss til litt for gode vaner i gode tider. For når det går bra blir det mindre fokus på det vi kan gjøre smartere og mer effektivt’.

- Å skru igjen krana er ikke vanskelig. Det som er en tøff jobb, er å kutte kostnadene på en klok måte. 
Øyvind Jenssen

Må bli bedre
- Vi må jobbe mer og bedre på tvers, utnytte ressursene våre. Det er fortsatt for mange skott mellom avdelingene, vedgår Glomfjord-sjefen.
- Og, skal vi ta de nye stegene som jeg ønsker, så må vi nå få fram nye og gode prosjekter i fullgjødselfabrikken og fjerne nye flaskehalser. Vi har hatt suksess i lang tid med gode forbedringsprosjekter i Glomfjord, og nå må vi få nye, selv om det selvsagt er kamp om pengene når Yara skal spare, fortsetter han.
På framkjelken må man være. Men så går det jo ikke dårlig, akkurat. I fjor ble den seiglivede syrerekorden i Haugvika på 392.000 tonn slått, og til nå i år har prestasjonene vært enda bedre. Årsproduksjonen av ferdig gjødsel er på få år økt med 100.000 tonn.
- I år er ambisjonen som alltid å kjøre anleggene enda bedre, gjennomføre en raskere og mer effektiv revisjonsstans og ha mer oppetid slik at vi øker årsproduksjonen enda mer, forklarer Øyvind.

Nedbemanning?
Og han forteller oss om kommende grep på digitalisering. Forenkling av arbeidsprosesser, bedre utnyttelse av folk på tvers, automatisk innhenting av data, altså færre inspeksjonsrunder i fabrikkene. Så da må vi spørre ham 
- Skal staben krympes enda mer?
Det var en gang i verden at gjødselfabrikken betalte lønn til over 620 menn og kvinner. 35 år og flere tøffe nedbemanninger senere er tallet ‘bare’ 190.
- Vi har sterk fokus på faste kostnader, og alle ønsker at de skal være lavest mulig. Så, når noen slutter i bedriften, vurderer vi nøye om det kan gjøres smarte grep for å slippe å erstatte dem med nye, svarer sjefen.
- Men nei, vi står ikke foran noen klassisk nedbemanning i bedriften, slik det nå ser ut, forsikrer han.

Liker at andre lykkes
Vi snakker videre. Nyinvesteringen i losseapparat på kaia, om sterke reduksjoner i utslipp til sjø og ikke minst sikkerhetsforbedringer, som ligger aller fremst i fabrikksjef-panna.
- Hva er viktigst for deg som leder?
- Jeg synes det er veldig tilfredsstillende at folk rundt meg lykkes med sine ting. For meg er det mye viktigere å backe andre til å gjøre riktige valg, enn å skulle detaljstyre. 
- Joda, vi har en standard der ting må gjøres likt for å bli rett. Men, vi er også en organisasjon der vi ønsker at folk skal lykkes. Jeg vil at alle ansatte skal få brukt sine evner best mulig.
- Så er det ikke så om å gjøre for meg å skulle stå i front hele tiden, avslutter Øyvind Jenssen.


Øyvind Jenssen (49)
Født, oppvokst og fortsatt bosatt i Glomfjord – gift med Sissel Norum, og de har fire barn. Øyvind er utdannet elkraft-ingeniør fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, og hadde lederfunksjoner som prosjektingeniør og teknisk sjef i årene da ScanWafer og senere REC drev waferproduksjon i Glomfjord Industripark. Etter ett år som rådgiver i Meløy Næringsutvikling AS ble han i 2013 hentet til Yara Glomfjord som teknisk sjef. 1. oktober 2017 overtok han jobben som fabrikksjef etter Arve Jordal, en stilling han fortsatt har.

Yara Glomfjord
Norsk Hydro bygde verdens nordligste produksjonsanlegg for mineralgjødsel fra 1947, i den bittelille lille landbruksbygda Glomfjord. Da hadde kraftutbyggere sett mon i den voldsomme Fykanfossen om lag 50 år tidligere, og det nybygde kraftverket var blitt satt i drift fra 1920. Hydro bygde i tillegg både bolighus, veier, bruer, og annen infrastruktur i det som i dag er tettstedet Glomfjord med om lag 1.100 innbyggere. I driften av gjødselfabrikken var det på det meste om lag 630 ansatte, før effektivisering, nedbemanning og utskillelse av verkstedvirksomheten har ført til at bedriften i dag har om lag 190 ansatte inkludert lærlinger. Da Hydro i 2004 solgte sin landbruksdivisjon, var det til det nye og børsnoterte selskapet Yara, som i produksjon av gjødsel og kjemikalier har nær 16.000 ansatte over hele verden, og har en markedsverdi beregnet til nær 90 milliarder kroner. I Glomfjord har Yara sin fullgjødselfabrikk, lageret og pakkeriet nede ved Glomfjorden, mens syrefabrikkene og administrasjonen er på øvre område. Bedriften ledes av fabrikksjef Øyvind Jenssen.