Fred og fordragelighet preget kommunestyremøtet hvor vår nye rådmann Adelheid fikk sin debut: Arkivfoto

Og julefreden senket seg...

Skrevet av Tanja Midthun
14.12.2018 12:01 - OPPDATERT 14.12.2018 13:01

Det var visstnok tidenes mest harmoniske og rolige kommunestyre som gikk sin gang torsdag i forrige uke.

Representant Monika Mehus Sandaa (Sp) mente at det burde vært tilløp til hallelujah-stemning blant alle deltagerne, siden det sjelden har vært lagt fram et budsjett med så stor enighet og balanse.

Representant Ken-Henry Solhaug (V) mintes å ha vært med på budsjettbehandlinger, der "de blodrøde tallene utgjorde minst prosent av totalen", så det var i følge ham også god grunn til optimisme og positiv stemning i salen.

Grønne tall

Det forelå altså grønne tall over hele linja. Teknisk avdeling hadde et mindre forbruk på 2,3 millioner, Helse 5,4 millioner, Oppvekst 4 millioner, Økonomiavdelingen 58. 000 kroner, Politisk virksomhet 381.000 kroner og Rådmannen 139.000 kroner. Det ble påpekt at til tross for merkostnader på fire millioner, så hadde likevel Organsisasjonsavdelingen et mindreforbruk på 2,3 millioner.

Det var i det store og hele fred og fordragelighet som preget et møte med gode nyheter og rolige debatter.

Urent farvann Likevel er det skjær i sjøen. Selv om representantene som besøkte talerstolen uttrykte glede over budsjettdisiplin som gir pluss og meget bra som karakter, ble det uttrykt bekymring for framtidige forpliktelser og drift. Hovedtemaet var at selv om budsjettet i år går i balanse, skal det ikke være en sovepute. Trøkket må holdes oppe. Stemningen var likevel at dette får vi til, også uten innføring av eiendomsskatt. Ingen nektet for at økonomien er trang og med lite handlingsrom, men det ble uttrykte glede over at pluss er bedre enn minus, og uten ekstra skatter på befolkningen som bonus.

Økonomiplanen for perioden 2019 – 2022 ble enstemmig vedtatt. Det hang klart i luften at man ikke ønsker eiendomsskatten særlig velkommen, men at den ligger der som et veivalg dersom man ikke makter å opprettholde disiplinen og kontrollen framover.

 Ikke bare velstand Innimellom alle fredelige forlik og edruelighet dryppet det likevel noen dråper malurt i begeret. Det kom tydelig kritikk til IKT-avdelingen i kommunen, som var eneste avdeling med en saftig merkostnad på fire millioner. Likeledes ble det stilt spørsmål til hvordan det var mulig å glemme av å budsjettere med byggelånsrenter på et så stort prosjekt som Mosvold omsorgsboliger. Forklaringen for IKTs overforbruk lå i at det i planleggingen ikke var tatt høyde nok for utgiftene ved leverandørskifte, og at man i tillegg hadde fått merkostnader med dobbel drift av gammelt og nytt system en periode. Rådmann Kristiansen påpekte at kommunen hadde en klar forventning om årlig innsparing på én million på ekstern IKT, og at dette rettferdiggjorde merkostnadene for inneværende år.
Det ble også framført ønske om tertialrapportering, fordi det ville gi mer detaljer om hvor pengene brukes, og hva som ligger bak tallene.

Selv om ordfører Stormo advarte: - "det er veldig fort å begynne å bruke mye penger, og da er man tilbake til der vi var for veldig kort tid siden"

og rådmann Kristiansen formante: - "vi får en svært krevende utvikling på disposisjonsfondet i økonomiplanperioden pga. bortfall av eiendomsskatt, og i 2019 må vi videreføre og igangsette nye tiltak for å forbedre økonomien. særlig pga de ulike investeringene vi har igangsatt i og for meløysamfunnet", så seiret julestemningen. Det ble et godt kommunestyremøte.

Ja, så bra var det at man kunne avslutte med en betraktning fra en fornøyd taler, om vilje til budsjettdisiplin blant politikere og administrasjon:

"De er jammen ganske edrue alle mann i salen her i dag, og det lover godt."

Les mer om:

Arkiv