Om barnehagen på Vall og bassenget på Engavågen

INTERPELLASJON: En innbygger stiller noen spørsmål på Facebook. Meløy FrP vil gjerne også ha svar på noen av de spørsmålet denne dama stiller. 

Under følger deler av hennes innlegg:

«Tomt fikk vi og tilgang på, men istedet TAR de av det lille uteområdet vi faktisk har.. Det handler ikke lengre om barnehageplass, men hverdagen til små barn som nå ikke får delta i samme omgangskrets som resten. - noe som må ha vært enormt krevende i koronatiden. 

Alle barn trenger lekekamerater, men i Søndre Meløy må de vente til det blir helg eller etter klokken 5. For alle de andre barna er i barnehagen.

Som mamma er jeg så lei! Så lei av at mine unger ikke skal ha tilgang på det samme, ha de samme tilbudene og ikke få samme hverdag. Hvorfor? Jo, det koster penger.. å ungene i Søndre er dyrere enn andre.

Jeg kunne jo ha skreket i Avisa, eller sendt et brev. Men det liker dem ikke, for jeg trår folk på tærne og skriver ting som blir for konfronterende. Men det kan jeg love dere, jeg dytter gjerne støvlene mine langt oppi stussen på hele gjengen bare det SKJER NOE og at folk ser hvordan man som lokalsamfunn blir tilsidesatt fordi administrasjonen rett og slett ikke ønsker å prioritere oss. 

Nå vil jeg ha svar!

Barnehageplass? NÅR? Og hvorfor kan vi ikke kjøpe den tomta ved siden av? Skal virkelig ungene tilbringe dagen på et anleggsområde?

Bassenget? Hvorfor har ikke Meløy kommune benyttet seg av garantien på arbeidet? Nå sitter vi uten basseng og midlene som ble gitt må betales tilbake.

[annonse]
Tilbud til barn og unge. Hvorfor kan ikke våre ungdommer få fredags/helgetilbud? 

Hvorfor ser vi ikke ansiktene til administrasjonen i de lokale bedriftene? 

Nå må ting skje! Nå må administrasjonen og kommunestyret behandle Meløy kommune som en kommune og slutte dele oss i to. Alle jeg kjenner i Meløy vil det beste for alle og spesielt ungene våre, uansett hvor dem bor! Det gjenspeiles ikke i det administrative og kommunestyret.

Dette innlegget må gjerne deles! Slik at flest mulig blir tråkket på tærne (og jeg slipper å stappe støvlene i stussen på noen)»

Meløy FrP ønsker også svar på hvordan man skal sørge for at det at de 7 ungene som står på venteliste fra fjorårets hovedopptak, får plass?  Alle de 7 er under 3 år og tar dermed 2 plasser, så da treng man altså 14 plasser for å dekk behovet fra i fjor. 

Det var flere forslag om satellittbarnehage der man da skulle flytte de 10 ungene som begynner på skolen til høsten, men det ble aldri nevnt at de 10 ungene ikke løser opp nok plasser. 

2 av de ungene på ventelista er født i 2018 og fyller 3 år i år og bruka då 1 plass, altså 12 plasser på ventelista. MEN det er 6 unger født i 2019 som ikke en gang hadde søkt barnehageplass til opptaket i fjor. Disse 6 bruker 12 plasser. Då e antallet barnehageplasser som trengs oppe i 24!

 I 2020 gikk fødselstallet kraftig ned og det ble bare født 5 nye barn. Men hvis de 5 velger å søk barnehageplass, så krever de også selvfølgelig dobbel plass, altså 10. Då er vi oppe i 34!

Meløy FrP ønsker at det blir tilrettelagt for småbarn og barnefamilier i hele kommunen og mener at det viktigste for å fremme vår kommune som attraktiv for unge familier er at det finnes barnehageplasser nok! Tror Ordfører at det nye store bygget med vann, avløp, elektrisitet og hele sulamitten står klart til å ta imot barn fra høsten? Eller gis det bare falske forhåpninger for å få fred fra frustrerte foreldre?

Vil Ordfører sørge for svar på de spørsmål som her stilles, og hvordan har ordfører tenkt å løse problemene rundt Vall barnehage både på kort og lang sikt?

Meløy FrP
Grethe Andersen