EWOS på Halsa (i dag Cargill). Foto: arkiv.

Optimismen rår og næringslivet på Halsa satser - Hva gjør Meløy Kommune?

Skrevet av Felles uttalse fra Halsa grendelag og næringslivet på Halsa.
15.11.2020 15:00 - OPPDATERT 21.11.2020 14:13

Budsjettforslaget fra kommunedirektøren i Meløy skaper stor usikkerhet blant beboere og næring på Halsa.

Forslag om å legge ned Halsa skole med en innsparing på 3,6 millioner er et alvorlig signal.

Reisetid på cirka 55 minutt hver vei for de minste barna er uakseptabel. En rasutsatt vei på vinteren der beredskapen for ungdomsskoleelevene i dag, er at de skal få opplæring på Halsa skole ved rasfare. Bussmiljøet med store og små elever vil være uheldig og skremmende for de minste barna.

Kvaliteten på skolene er i følge kommunedirektøren beskrevet som dårlig med mye ufaglært arbeidskraft. Halsa skole har en lærer som er under opplæring, resten er utdannet lærere.

Næringslivet på Halsa har totalt cirka 200 arbeidstakere i industrien, fiske og bygg. Totalt har de en omsetning på cirka 3 milliarder kroner. I tillegg kommer Handel og service og de kommunale etater med skole, barnehage og omsorg. Næringslivet har investert tungt de siste årene, med 200 millioner på Ewos og Sørheim Holding 500 millioner.

Utover dette har vi fire prosjekter som hver for seg kan øke antallet sysselsatte i næringslivet på Halsa og i sørbygda vesentlig. Aminor, Ecoprot, Polarfisk og Kilvika med smolt produksjon planlegger store utbygninger. Alle disse prosjektene vil bli nødt til å vurdere muligheten for å finne arbeidskraft til sine prosjekter. Budsjettforslaget vurderes som svært negativt i denne sammenheng.

Hvis skolen blir nedlagt settes videre investeringer i fare og vil gjøre det vanskelig for bedriftene og rekruttere nye arbeidstakere. Noe som kan gjøre arbeidsplassene utrygge på sikt. For bedriftene som er avhengig av vakttjenester, er det viktig at de ansatte bor i Halsaområdet grunnet utrykningstid.

Vi vil også påpeke at eldreomsorgen må være verdig og god nok.

Bygg et omsorgssenter på Halsa som foreslått, mens sykehjemmet på Vall er operativt og vi får høstet erfaringer med hvordan dette fungerer.

Felles uttalelse fra Halsa grendelag og næringslivet på Halsa.

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.