Ørnes menighetshus

Skrevet av Brynhild
17.10.2018 10:55

Hva skal skje med menighetshuset etter den tid?

Jeg har tidligere fått opplyst fra menighetsrådets leder at det skal være møter med representanter fra menighetsrådet mf og kommunens eiendomsseksjon. Dette er vel og bra, men jeg mener at i tillegg må saka legges fram for menigheten på menighetsmøte. 

Jeg  frykter  for at Ørnesområdet kan miste et sted for gudstjenester, konfirmantarbeid, ungdomsarbeid, barnearbeid, diakonisamlinger, trosopplæringsarbeid, møter, selskaper både bryllup, dåp, konfirmasjon og andre store begivenheter.  Jeg kan regne opp mye mer!

Etter at kirke og stat skilte lag er trosopplæringen overført til menighetene. Menighetene v/fellesrådet får egne midler til denne opplæringen. Trosopplæringsmidlene fordeles etter aktivitet på Halsa, Glomfjord og Fore og Meløy menighet.  Ørnes krets er den største kretsen innenfor våre menigheter, og det er ikke bra om menighetshuset blir borte.

 Blir menighetshuset på Ørnes disponert til andre formål enn de kirkelige, må menighetens behov sikres ved tilsvarende areal og standard et annet sted i Ørnes-området.

Huset som i dag inneholder Fjøshaugen barnehage og Ørnes menighetshus, ble reist på en tomt gitt som gave til kirkelige formål. Meløy kommune forpliktet seg i formannskap og kommunestyre til at nåværende lokaler for menigheten skulle brukes vederlagsfritt til menighetsarbeid. Betydelige midler i form av innsamlinger, private gaver og dugnad over flere år har vært menighetens bidrag i denne sammenhengen.

 

Opphavet til menighetshuset og samarbeidsavtaler med kommunen, kan jeg skrive mange sider om. Jeg håper på at de som skal avgjøre Ørnes menighetshus sin skjebne setter seg inn i historikken.  Om det er noe dere ønsker å spørre om i den sammenheng, er jeg villig til å svare.

Ørnes, 16.10.2018

Gudveig Haugland

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.