Pål Einar Olsen er ordførerkandidat foran det kommende valget for Meløy Høyre. Foto: privat

Pål Einar er ordførerkandidat for Meløy Høyre

Hei kjære Meløyfjerdinger! Som ny i Meløypolitikken, og ny på 1.plass på listen til Meløy Høyre, tenker jeg det passer med en kort presentasjon.


 De av dere som kjenner meg fra før gjør det gjerne i forbindelse med jobben min i Industrivisualisering AS, en av de mange bedriftene vi i Meløy skal være stolte av.

Jeg kommer opprinnelig fra Sortland. Etter endt utdannelse ved NTNU i Trondheim, og halvannet år som lagerarbeider på Bangs Bakeri på Sortland flyttet jeg til Meløy høsten 2007 til jobb på REC.

Siden den gang har jeg blitt «kjerringsfast» (les: gift), fått barn og bygd hus i Barvika.
Etter hvert som jeg har blitt far, rundet 40 og (kanskje) blitt mer voksen, så er det særlig en sak som engasjerer meg sterkt.

Det er at vi klarer å snu trenden i den befolkningsutviklingen vi ser i Meløy, som er lik
det vi ser i hele Distrikts-Norge. Vi blir stadig færre innbyggere. Jeg kan ikke slå meg til ro med at vår suksess som kommune måles i hvor gode vi er til å forvalte oss effektivt frem til SSB’s framskriving om befolkningsutvikling (-700 stk. frem til 2050).

Planlegger vi for nedgang så får vi nettopp det. Som fotballtrener
for årets Neverdal G11 ser jeg med bekymring på at vårt lag er satt sammen av barn fra 3 årskull for kunne stille lag og gi tilbud til de fotballinteresserte barna i denne aldersgruppen på Neverdal. Dette kjenner nok de fleste, for ikke å si alle, idrettslagene i Meløy seg igjen i.

En oppskrift for å løse dette mener jeg er å få til en betydelig næringsutvikling de kommende årene. Hva ville ikke etableringer som Freyr (1500 direkte arbeidsplasser på Mo), Teco (500 nye arbeidsplasser i Narvik), Aker Horizon (melder om investeringer i størrelsesorden 50 mrd. i Narvik) betydd dersom vi hadde fått realisert slike prosjekter i vår kommune?

Vi må tørre og tenke i disse dimensjonene. Klarer vi å skape ny
aktivitet i denne størrelsesordenen gir vi oss selv helt andre forutsetninger for å løse mange av de utfordringene vi står ovenfor. Arbeidet med å utforme fremtidens Meløy må være blant det mest spennende og utfordrende å jobbe med. Derfor ønsker jeg å bli ordfører.

Fakta om Pål Einar Olsen: 

Navn: Pål Einar Olsen
Alder: 42
Jobb: Daglig leder, Industrivisualisering AS (INVIS)
Sivilstatus: Gift med Marthe, pappa til Eskil (11) og Sigrid (8)
Interesser: Fotball, friluftsliv og opplevelser med familien

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.