Vi er i utgangspunktet alle sengeliggende når vi våkner om morgenen, uten derfor å være ute av stand til å møte dagens dont

Politikere versus folket

Skrevet av Anne Mette Meidelsen
28.04.2017 10:00 - OPPDATERT 28.04.2017 12:00

Sist skrev jeg i denne spalten at jeg savnet en folkebevegelse mot den vanvittige sløsingen vi har vært vitne til og som fortsatt skjer med hensyn til forsvars-disposisjoner. Ja, jeg er opptatt av at det sløses bort flere titalls milliarder av fellesskapets midler, legitimert gjennom politiske prosesser i vårt Storting, uten at det får konsekvenser for noen som helst.

Såpass engasjert at jeg tidlig på nyåret skrev e-mail til samtlige stortingsrepresentanter og Forsvarsdepartementet med hovedfokus på flytteplanene for flybasen på Andenes til Evenes.
Mitt anliggende var hvordan så dårlig politisk håndverk kan forsvares av stortingsflertallet når reelle og tilgjengelige fakta med hensyn til ikke minst kostnader og egnethet viser at beslutning er tatt på fullstendig feilt grunnlag, uaktet fagmilitære råd, konsulentutredninger og annet. Videre hvorfor man ikke tar til fornuft og snur i tide.
Ansvarlig statssekretær Øystein Bø, gir et standardsvar med henvisning til LTP. (LangTidsPlanen for forsvaret – for øvrig en katastrofe for vår landsdel). Dog ikke svar på det en spør om og benekter feil i grunnlagsmaterialet.

Av stortingets 169 representanter, unnlot 155 representanter å svare i det hele tatt. Automatisk svar fra 10 representanter, med bekreftelse av mottak. ”Ha en fortsatt fin dag”.

Fra Trine Skei Grande: ”Jeg deler helt dine vurderinger.” Venstre stemte da også mot.

Videre svar fra tre FrP-representanter, mest som ”god dag mann økseskaft” svar. Men, de skal ha for at de svarte.
”Morsomt” svar fra Jan Arild Ellingsen: ”Stortingsgruppa stemte dessverre for flytting. Selv var jeg på oppdrag på Vestlandet den dagen”.

På motspørsmål om det i det hele tatt var noen i gruppen som stemte mot, medgir Ellingsen at partipisken er sterk.
Når en politisk konstellasjon, som i dette tilfellet H, FrP og Ap, har blitt enige om en sak, synes det umulig å snu i tide. Jokeren her er Ap. Men, å ta til fornuft og frafalle sitt standpunkt vil bli brukt mot dem. Men, Støre gjorde jo Obamas ord til sine på Ap´s landsmøte: ”Don´t do stupid shit”. Omsett det til handling.

Når prosjektet er igangsatt og trenger mer penger fra Stortinget, har ”snøballen” allerede rullet så langt at en har kommet til ”point of no return”, så tilleggsbevilgninger må til og blir bevilget. Og det har ingen konsekvenser for noen som helst. Ved neste korsvei stiller de samme personene ”med blanke ark og fargestifter til”, klar for å stemme for nye feildisponeringer.
Politikerne har blitt ”flinke” til å bruke sosiale medier for å skryte av egen politikk og fortreffelighet. Men, de filtrerer hva de vil ha av spørsmål og hva de vil svare på andre veien fra menige borgere.

Da statsministeren og forsvarsministeren inviterte til folkets spørretime på facebook, unnlot de å svare på samtlige spørsmål fra Andøya, og det var ikke få spørsmål derfra.

Svar på henvendelser, i den grad det i det hele tatt tas bryet med å svare, er gjerne intetsigende og lite ”to the point”.

Erik Bye har sagt det nokså treffende: ”Politikerne må en gang lære både i Norge og andre steder - at de er ikke våre herrer.

Les mer om:

Arkiv Petit