Sandhornøyfolk: Torstein Pedersen, Tove Rabben, Tove Mette Blix, Ole Johan Wik. Foto: Rolf Hessvik

Rammes av rutekutt

Skrevet av Rolf Hessvik
05.12.2018 08:00 - OPPDATERT 05.12.2018 09:00

En stor del av befolkningen på Sandhornøy er eldre mennesker uten egen bil. De er derfor avhengig av et offentlig transporttilbud.

Siden Sandhornøybrua ble åpnet i 1989 har en rutebuss fraktet reisende nærmest rundt hele øya fra Horsdal til Kjøpstad. Der går de over på bussen fra Halsa, som bringer dem videre til Bodø. Det har skapt uro i bygda at dette reisetilbudet blir borte i skoleferiene

Mangelfull informasjon De første innskrenkinger er allerede foretatt uten at publikum var oppmerksom på forhånd.

Da skolene hadde høstferie i oktober, ble det ikke kjørt buss i retning Kjøpstad om morgenen.
Torstein Pedersen fikk mange sinte henvendelser fra folk som stod ved veikanten og ventet på at han skulle hente dem.

-Vi som ikke har barn i skolepliktig alder har ikke kjennskap til skoleruta. Det er ikke godt nok å si at opplysningene ligger på nettet. Mange pensjonister har ikke datamaskin, sier Tove Mette Blix

Pasientreiser En god del godt voksne folk foretrekker å reise med rutebussen når de skal til undersøkelse eller behandling i Bodø. Ole Johan Wik forklarer hvorfor

- Min kone strever med leddgikt. Hun sitter langt mer behagelig i setene i rutebussen fra Halsa, enn i den trange og ofte kalde pasientbussen fra Nordtun.
Reisetid er også viktig for folk med helseplager.
- Isteden for å reise direkte heim etter omstigning på Kjøpstad, må vi tåle diverse avstikkere underveis med pasientbussen på tur fra Bodø. Vi har opplevd at heimturen tok fire timer

Formiddagsrute med båt Det har vært stort fokus på at båtforbindelsene til Bodø fra ytre Gildeskål skal bli bedre. Blant annet skal det opprettes båtrute om formiddagen mellom Våg på Sandhornøy og byen. Tidspunktet vil passe for mange pensjonister som vil på bytur.

- Tilbudet er til liten glede for dagens busspassasjerer fra Øyjord, Skjellvik, Sandnes og Kummeren. Det vil nemlig ikke bli bussforbindelse til dette anløpet.
Drosje kunne vært et alternativ for folk på yttersida av Sandhornøy, men tilbudet finnes ikke. Fylket har fjernet drosjeløyvet.

 

Lytte til grasrota Etter 40 års fravær flyttet Tove Rabben tilbake til heimplassen sin i Ravik Hun registrerte et beskjedent rutetilbud, men tilpasset seg og benyttet bussen når den kjørte. Men nå er hun ikke fornøyd.

- At jeg etter åtte år skulle bli fri for busstilbud hadde jeg aldri trodd.
Hun oppfordrer samferdselspolitikerne til å ha god kontakt med lokalbefolkningen for å registrere deres reisebehov. Nedleggelse av bussrutene kan lamme hele lokalsamfunnet.

 

Les alt om:

Gildeskal