Reduserer styringsrenten til 0,25 prosent

Skrevet av Ingunn Annie Dahle
20.03.2020 09:08 - OPPDATERT 20.03.2020 14:17

På et ekstraordinært møte 19. mars besluttet Norges Bank å sette ned styringsrenten med 0,75 prosentenheter til 0,25 prosent.

Pressemelding 20. mars:

Siden Norges Bank satte ned styringsrenten i forrige uke, har situasjonen i norsk økonomi forverret seg ytterligere. Tiltakene for å begrense spredningen av koronaviruset gjør at en rekke virksomheter må stenge eller redusere aktiviteten. Mange arbeidstakere permitteres, og arbeidsledigheten har økt markert. Verdensøkonomien rammes i stadig sterkere grad, og oljeprisen har falt videre. Uroen i finansmarkedene har tiltatt, og høyere påslag i kreditt- og pengemarkedet gjør det dyrere for norske foretak å finansiere seg. Kronekursen har svekket seg kraftig.

Norge har handlingsrom i den økonomiske politikken, gode velferdsordninger og solide banker. Det gjør at vi i utgangspunktet er godt rustet i møte med krisen som nå rammer. Lavere lånekostnader på eksisterende og nye lån vil kunne gjøre det enklere for norske bedrifter å komme seg gjennom en krevende tid. Det vil også kunne hjelpe husholdninger som opplever at inntektene blir redusert. Når tiltakene for å begrense smitten trappes ned og situasjonen normaliseres, vil lave renter kunne bidra til at aktiviteten tar seg opp raskere.

Norges Bank vil løpende vurdere tiltak for å sikre at styringsrenten får gjennomslag til pengemarkedsrenten. Komiteen utelukker ikke at renten kan bli satt ytterligere ned.

Neste ordinære rentemøte er 6. mai, med pressekonferanse og offentliggjøring av rentebeslutning 7. mai.

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.