Fylkesvei 464 Meløy. Foto: Ella Lillevåg

Regjeringen styrker fylkesveiene i Nordland

Som seg hør og bør var Ola Borten Moe (SP) tidligere denne uken og kritiserte regjeringens bidrag til vedlikehold av fylkesveiene.

Vi skriver hør og bør for det er jo tross alt stortingsvalg i år og vi vet alle at regjeringen er den store stygge ulven. Kritikken kommer i kjølvannet av regjeringens nye Nasjonale transportplan 2022-2033 «Veisatsing for hele landet».

Borten Moe mener at fylkesveienes etterslep kan skyldes på Regjeringens manglende økonomiske prioritering og den storstilte satsing på byvekstavtalene. Vi kan ikke si oss enig i de påstandene og det er fint å vise til noen fakta for å belyse de faktiske forhold til hvorfor etterslepet på fylkesveiene til eksempel her i Nordland er så stort.

I 2010 overførte den rødgrønne regjeringen over 17 000 km riksvei til fylkene. Tanken var at fylkene var bedre rustet til å helhetlig se prioriteringer i vegsektoren og andre sektorer for positiv regional utvikling. Etterslepet på riks og fylkesveier har heldigvis gått ned med dagens regjering selv om fylkene har fått mer vei å vedlikeholde. Nordland fylkeskommune har i sin økonomiplan for 2021-2024 erkjent at de har satt av alt for lite midler til vedlikehold av fylkesveiene de seneste årene. Det er beklagelig at fylket ikke har fulgt opp sitt ansvar.

Da er det godt at Regjeringen satser ytterlig på å styrke fylkesveivedlikeholdet ved å opprettet en ny tilskuddsordning for fylkesveier, samt øke og fortsette satsingen på utbedring av tuneller. En prislapp på hele 15,3 milliarder kroner på toppen av tilskuddsordninger som allerede eksisterer. 

At Borten Moe nesten fremmer det slik at det bare er å «klæsje» asfalt på veiene med midler fra byvekstavtalene så er problemene løst er skremmende. Regjeringen ønsker at fylkene innhenter komplett oversikt over fylkesveinettet, gjør prioriteringer og ruster opp etter dagens standard. Det er både rassikring, flomsikring og andre utfordringer som må tas hensyn til når fylkesveiene skal få et ansiktsløft. Byvekstavtalene er til for å sikre byene gode samferdselsløsninger, minske trykket på biltrafikken i de største byene.

Man kan altså ikke ta midler fra en avtale som skal løse et problem, for å fikse et annet problem som er et resultat av manglende helhetlig prioriteringer. 

Cecilie Hegge

Meløy Venstre

Arne-Ivar Mikalsen

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Fylkestingrepresentant

Nordland Venstre

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.