Renholder Anette Førde Kristensen på Spildra skole gjør en viktig jobb. i dag er det renholdernes dag. Foto: arkiv

Reholdernes dag i dag

Skrevet av Pressemelding
07.12.2020 14:07 - OPPDATERT 08.12.2020 20:02

Møter du en renholder i dag så husk å si takk for jobben du gjør! Renholdere er en yrkesgruppe som ofte ikke får anerkjennelse for den viktige jobben de gjør. Denne mandagen er renholdernes dag.

Det er umulig å ha høy hygienisk standard uten korrekt og grundig renhold.

Koronakrisen viser med all tydelighet at uten renhold, stopper samfunnet opp. Likevel sitter anerkjennelsen av renhold som fag og renholderen som yrkesutøver fortsatt langt inne hos mange.

Renhold er akkurat nå og trolig en lang stund fram i tid, en samfunnskritisk oppgave for å hindre smittespredning i lokalmiljøene. 

Så du innslaget i Dagsrevyen om renholderne på sykehuset i Stavanger? En flott reportasje. Vi må bli flinkere å si takk og gi våre kollegaer inntrykk av at også deres jobb er viktig. Vi er alle avhengig av hverandre. 

Husk at hvis renholderne ikke får gjort jobben sin vil samfunnet bryte sammen ganske fort. Det koster ingenting å gjøre det lille får å få en kollega til å føle at en blir sett. 

Nå i disse tider legges budsjettet for neste år. Renhold er den tjenesten som oftest først blir sett på. Der snakker en oftest om effektivisering, nedskjæring og også konkurranseutsetting eller privatisering. Hensikten med konkurranseutsetting av tjenester er ofte (politikernes) arbeidsgivers ønske om effektivisering og en rimeligere drift av tjenesten, helst til samme kvalitet.

Bare det å utforme og oppfølging av anbud er en jobb som krever kompetanse, med andre ord mye tid og ressurser. Det er som oftest dyrkjøpt erfaring å anbudsutsette renholdet. 

Fagforbundets ståsted er at renhold som hovedregel skal drives i egen regi. Dette gir bedre kontroll på både kompetanse og kvalitet. Å ha egne ansatte gjør det lettere for det offentlige å sørge for kompetanseheving når det trengs. Kompetanseutvikling er viktig i en tjeneste der utviklingen går raskt, og sykdommer og smitte spres i eksplosjonsfart. 

Når renholderne er ansatt der hvor de jobber, muliggjør det også omdisponering av personell ved behov. Dette har vi sett flere eksempler på den siste tiden. 

[annonse]
Første mandag i desember er renholderens dag, i år er dette 7. desember. 

Vi benytter anledningen til å gratulere med dagen og sier med dette: uten renhold stopper Norge.

 

Rita Nilssen

leder, Yrkesseksjon samferdsel og teknisk 

Fagforbundet Nordland.

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.