Kommunedirektør Rolf Kåre Jensen. Foto: privat

Resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen på rådhuset

I fjor publiserte Kulingen en rekke avisartikler med påstander om arbeidsmiljøet på rådhuset i Meløy kommune.


Dette skapte et stort engasjement blant avisas lesere. Det skapte også sterke reaksjoner internt på rådhuset, ikke minst fordi mange ikke kjente seg igjen i påstandene og fordi artiklene var unyanserte. 

På bakgrunn av dette ble eksternt firma engasjert for å planlegge og gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse for alle ansatte på rådhuset. Denne ble gjennomført i november, og resultatene ble presentert i kommunestyret 13. desember. Da Kulingen har valgt å ikke omtale de faktabaserte resultatene, ønsker kommunedirektøren å gjøre det gjennom dette leserinnlegget. 

Undersøkelsen tar for seg en rekke temaer. Oppsummert viser resultatene at det er ingenting som er på rødt, hvis man tenker seg en trafikklys-modell. Da er våre svar sammenlignet med 17 000 andre svar på samme undersøkelse. Av 70 ansatte svarte 87 % på spørsmålene. Det undersøkelsen viser er at ansatte scorer høyt på de fleste temaene, som blant annet arbeidsglede, ledelse, klima, medarbeiderskap, sosialt samspill, meningsfylt arbeid, innflytelse over arbeid, psykologisk trygghet i gruppen og engasjement.

Resultatene fra undersøkelsen viser et annet bilde enn det som er skapt gjennom artikler i Kulingen, men er i samsvar med den opplevelsen vi har av arbeidsmiljøet vårt. For oss som har vår arbeidsplass på rådhuset, er det viktig å få nyansert bildet som er tegnet av hvordan det er å jobbe her. Det er også viktig for å beholde ansatte og rekruttere nye medarbeidere, som er helt avgjørende for å kunne drifte kommunen vår og gi våre innbyggere de tjenester de har krav på. Så betyr ikke det at det ikke er ting vi kan bli bedre på. Nettopp derfor er alle avdelingene i gang med å se på hva som kan bli bedre og hva som er bra som kan forsterkes for at arbeidsmiljøet skal bli enda bedre. Og denne jobben går vi inn i med stort engasjement og arbeidsglede.

 

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.