De fremste listekandidatene fra alle partiene stilte opp da Sandhornøy kulturforening arrangerte politisk toppmøte på Sandhornøy skole. Foto: Rolf Hessvik

Sandhornøy, "det sku bo folk i husan"

Da partilederne i Gildeskål var samlet til siste debatt før kommunevalget, var de opptatt av at mange hus står tomme fem dager i uka.


Mange tidligere helårsboliger er blitt gjort om til fritidsboliger den siste kommunestyreperioden, ble det hevdet. Veronika og Harald sørget for meget passende innledning av møtet da de sammen framførte Ole Bremnes sin vise om at folk treng hus og hus treng folk. 

Omkring 70 tilhørere møtte opp for å høre om hvilke planer lokalpolitikerne har for kommende kommunestyreperiode. Foto: Rolf Hessvik

Aktiv kommunal tilrettelegging
Politikerne ønsker ikke å gjeninnføre boplikt på landbrukseiendommer for å få folk i flere hus.
- Det er viktig å tenke nytt når det gjelder boligbygging, var alle enige om. 
Kommunen må ha en aktiv rolle. Den primære oppgaven må være å tilrettelegge slik at folk kan bygge selv, men ikke alle har økonomi til å gjøre det. Leie til eie kan være aktuelt opplegg.
- Kommunen bygger da boliger for utleie. De som bor i disse, får tilbud om å kjøpe etter noen år til den pris boligene hadde da leieavtalen ble inngått, hevdet Helge Akerhaugen (Sp). 

Veronika og Harald satte dagsorden da de framførte Det sku bo folk i husan. Foto: Rolf Hessvik 

Samferdsel i egen regi
En viktig forutsetning for å kunne bo spredt i Gildeskål er et godt samferdselstilbud. Etter at hurtigbåttilbudet ble endret har folk på Sandhornøy sluttet å pendle til Bodø om morgenen.
- Det ble hevdet at Gildeskål kommune må kjøpe en båt av tilsvarende størrelse som Elias Blix, slik at det tidligere interne rutetilbudet kan gjenopprettes, mener Gunnar Vollan (Frp). 
Gildeskål kommunestyre har vedtatt å bli en pilotkommune for å teste ut alternative transporttilbud på både land og sjø.
- Det vil gi mulighet til å bestille transport ved behov med kommunal minibuss, sa Silje Nordgård (Ap). 

Stein Sneve ledet den politiske diskusjonen på en elegant, hyggelig og sikker måte. Foto: Rolf Hessvik

Statsforvalterens rolle
Politikerne i Gildeskål opplever at statsforvalterens, men også fylkeskommunens folk er blitt veldig ivrige til å styre småkommunene. De kommer stadig med innsigelser mot prosjekter kommunen ønsker å utvikle.
- I noen tilfeller oppleves det som helt hinsides, sa ordfører Bjørn Helge Pedersen (H).
Nyeste eksempel er den reviderte arealplanen som blant annet skal åpne mulighet for nye attraktive boligtomter. Fagavdelingene hos Statsforvalteren har som oppgave å kontrollere at lover og regler blir holdt.
- Men politikerne i Gildeskål opplever ikke at det blir lagt stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn, sa Petter Jørgen Pedersen (Gildeskållista). 

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.