Annonsering

Alle priser er eks. mva. 
Alle spørsmål og bestillinger kan sendes til [email protected] eller 46892099.

Nettannonsering

Prisen for nettannonsering varierer ut i fra hvor lenge man ønsker å annonsere, hvor annonsen
skal være plassert og om du trenger utforming. Kontakt oss for priser!

Størrelsene på nettannonsering er som følger: 

980x300 pixler (pc-visning) 
580x500 pixler (pc-visning)
300x600 pixler (pc-visning)
180x500 pixler (pc-visning)
320x250 pixler (mobilvisning)
320x400 pixler (mobilvisning)

Annonsering i papiravisa
(Bestillingsfrist er mandag  i utgivelsesuke, før 12.00)

Helside: 5000,- størrelse: 24,5*36,5
½ side: 3000,- størrelse: bredde/høyde 24,5*17,5
1/3 side liggende: 2100,- størrelse: bredde/høyde: 24,5*10,5
¼ side stående: 1800,-  størrelse: bredde/høyde : 12,2*17,5
1/6 side: 990,-
1/9 side: 670,-

Grafisk utforming

Timespris på grafisk utforming er 900,- per time

Annonser priset inkludert mva:

Innrykk på tavla:

1 eller 2 innrykk: 350,-
3 innrykk: 550,-

Faste avtaler for kirkene: 650,-
Fast avtale for kinoer: 680,-

Plakater lag og forening
¼ side: 750,-
½ side: 1500,-
1 side: 2500,-
Passbilde: 300,-

Vi har utgivelse papir hver onsdag bortsett fra følgende datoer i 2023:

05. april
26. juli
02. august
27.desember 
I uke 15 og 22 blir utgivelsesdagen papir torsdag.