Annonsering
Alle priser er eks. mva. 
Alle spørsmål og bestillinger kan sendes til [email protected] eller 46892099.

Nettannonsering

Prisen for nettannonsering varierer ut i fra hvor lenge man ønsker å annonsere, hvor annonsen skal være plassert og om du trenger utforming. 
Størrelsene på nettannonsering er som følger: 

980x300
580x500
300x600
180x500
320x250
320x400

Kontakt oss for priser på [email protected]

Annonsering i papiravisa
(Bestillingsfrist annonse er mandag i utgivelsesuke, før 12.00 hvis annonsen kommer ferdig.)

Helside: 4900,- størrelse: 24,5*36,5
½ side: 2900,- størrelse: bredde/høyde 24,5*17,5
1/3 side liggende: 2000,- størrelse: bredde/høyde: 24,5*10,5
¼ side stående: 1700,-  størrelse: bredde/høyde : 12,2*17,5
1/6 side: 950,-
1/9 side: 640,-

Grafisk utforming

Timespris på grafisk utforming er 900,- per time

Annonser priset inkludert mva:

Rubrikk med eller uten logo:

1 eller 2 innrykk: 350,-
3 innrykk: 550,-

Faste avtaler kirkene: 650,-
Fast avtale kino: 650,-

Plakater lag og forening
¼ side: 650,-
½ side: 1200,-
1 side: 2200,-

Passbilde: 300,-

Vi har utgivelse papir hver onsdag bortsett fra følgende datoer i 2021:
31. mars
7. juli
14. juli
29. desember 
I uke 14 og 21 blir utgivelsesdagen papir torsdag.