- Fordi fylkeskommunen har så dårlig økonomi må disse bussene stå stille når skoleelevene har ferie. Det er nemlig ei utfordring å greie å spare ca 405 millioner på driftsida fra 2019 – 2022, sier Eggesvik. Foto: Rolf Hessvik

Skal spare 409 millioner

Skrevet av Rolf Hessvik
05.12.2018 08:30 - OPPDATERT 05.12.2018 09:30

Statens økonomiske overføringer er lagt om. De folkerike fylkene får mer. Nordland er ett av de med spredt bosetning som får mindre.

I følge Lov om grunnskolen skal elevene ha transport til skolen. Fylket har ansvar for at den blir utført. Ulike løsninger blir benyttet.
-  Elever fra Breivik har i flere år reist med Bodøbussen til Kjøpstadkrysset, der de har gått over i en skolebuss. Fra i høst har elevene fra Storvikområdet gjort det samme på Skaugvoll, forteller samferdselsråd Svein Eggesvik.

Klarer ikke opprettholde Både på Sandhornøy og i Nordfjorden er det egne skolebusser. De tar med seg elever til Sandhornøy og Nygårdsjøen skoler, men er et reisetilbud også for voksne passasjerer videre til Kjøpstad og Ertenvåg.

- Fordi fylkeskommunen har så dårlig økonomi må disse bussene stå stille når skoleelevene har ferie. Det er nemlig ei utfordring å greie å spare ca 405 millioner på driftsida fra 2019 – 2022, sier Eggesvik.

Regionbussene som kjører f. eks fra Halsa til Bodø med mange passasjerer klarer samferdselsmyndighetene å holde i drift.
- I alle Nordlands 44 kommuner er det vanskelig å opprettholde de lokale bussrutene hele året.

Bodø blir ikke unntatt. Reisende til Misvær og Kjerringøy vil også oppleve at deres tilbud blir redusert. Når det er en – tre passasjerer på bussene, er det for få folk som reiser.

Også administrativ må vike I følge Svein Eggesvik vil det være mulig å ha en fast dag med busstilbud Horsdal – Kjøpstad også om sommeren. Det er prøvd på strekningen Skjomen – Narvik.

- Kostnaden ved å ha et slikt tilbud er betydelig. Erfaringene fra Ofoten viste at et åtte ukers opplegg kostet godt og vel 50.000 kroner. Økonomien er dessverre slik at om vi øker tilbudet et sted, må vi redusere det på et annet.

Fylkesråden forsikrer at politikerne ønsker å opprettholde det rutetilbudet vi har i Nordland, og skjerme det mest mulig.

- Det er derfor ønskelig å skjære ned der det ikke rammer rutetilbudene. Samferdselsavdelinga på fylket har derfor fått redusert bemanning. I det budsjettet som kommer nå utgjør bortfall av administrative stillinger 40 prosent

 

Les mer om:

Gildeskal