Alle foto: Nordland fylkeskommune

Skredsikringen på fylkesveg 17 i Kilvik er fullført

Skrevet av Pressemelding
18.12.2020 11:30 - OPPDATERT 02.02.2021 15:07

Fylkesveg 17 gjennom Kilvik i Meløy kommune har høy skredfare. Nå er skredsikringen i området kraftig forbedret. Fylkesråd Bent-Joacim Bentzen sier det er et svært viktig sikkerhetstiltak som nå er utført.

-Vi jobber kontinuerlig med å rassikre fylkesvegene i Nordland. Behovet er stort, og jeg er svært glad for at vi fant rom til dette viktige prosjektet i Meløy, sier Bentzen.

Fokus på trafikksikkerhet
Fylkesråd Bentzen påpeker at rassikringstiltak er svært viktig sett i et trafikksikkerhetsperspektiv. 

-Ras og skred lar seg ikke enkelt kontrollere. Ved å bygge skredløp og voller som tar av for uforutsette ras, kan vi være med å hindre tap av liv, og store materielle skader, påpeker Bentzen.

Bent-Joacim Bentzen.Lengre skredoverbygg og nye ledevoller
Området hadde to skredoverbygg fra før. Nå er overbygget for Ytterrondalen forlenget med 30 meter, slik at det er 100 meter langt. I tillegg er det gjort arbeider med skredløp og voller.

- Oppe i lia har vi gravd og flyttet på massene, slik at skredløpene er mer tilpasset snømengdene som kommer ned fra fjellet. I fjellsidene er de eksisterende skredvollene forbedret. Vi har også økt høyden på vollene som ligger over skredoverbyggene. Hensikten med vollene er at snøskredene kan ledes bort fra fylkesvegen, eller på en trygg måte over den, sier byggeleder Roar Hunstad i Nordland fylkeskommune.

Vegetasjonen ble ryddet og gjort klar sommeren 2019, og prosjektet er fullført i 2020. Vegen har vært åpen for trafikk i anleggsperioden, men trafikantene har brukt en midlertidig veg med ett kjørefelt, lysregulering og nedsatt fart.

Roar Hunstad.Takker trafikantene og samarbeidspartene
- Trafikantene har vist tålmodighet og forståelse for arbeidet med å få en tryggere veg, og nå gleder vi oss sammen med dem at vi er i mål.  Takk til vår hovedentreprenør Mesta AS og deres underentreprenører, som har utført arbeidene på vegne av Nordland fylkeskommune. Vi vil også takke Statens vegvesen og Johs Holt AS, som har vært prosjekterende i prosjektet, sier Hunstad.

Kontrakten med Mesta AS har en verdi på 42,5 millioner inkl. mva.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[annonse]

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.