I dag får du muligheten til å være med å avgjøre hvem som skal bestemme i din kommune og ditt fylke. Kulingen oppfordrer alle til å bruke sin stemmerett.

Slik stemmer du ved valget

Skrevet av Rune Meosli
09.09.2019 07:00 - OPPDATERT 11.09.2019 19:02

Enten du er førstegangsvelger eller ‘litt rusten’ kan det være greit med en liten repetisjon på reglene for selve stemmegivingen.

Hvem kan stemme ved kommune- og fylkestingsvalget?
Alle norske statsborgere som har fylt 18 år ved utgangen av året, kan stemme i den kommunen de bor i. Utenlandske statsborgere må ha bodd i landet i tre år før de kan stemme. Nordiske statsborgere har stemmerett hvis de bosatte seg i landet før 30. juni i valgåret.
Husk å ta med deg legitimasjon til stemmelokalet. Gjerne valgkortet som du har fått i posten også.

Hvilke stemmesedler skal jeg velge?
I valglokalet finner du lister for alle partier som stiller til valg i kommunen og fylkeskommunen. De rosa listene brukes til kommunevalget, og de blå brukes til fylkestingsvalget. Det er fullt mulig å stemme på forskjellige partier i de to valgene.

Kan du stryke noen på listen?
Nei. Du kan ikke stryke kandidater på listen.

Hvem skal få kryss?
På valglisten har partiet satt opp sine kandidater i en bestemt rekkefølge. Det betyr at dersom partiet får fire kandidater i kommunestyret, er det de fire første på listen som kommer inn. Men, du kan påvirke denne rekkefølgen, ved å gi ekstra-stemme til de kandidatene du liker best. Ved opptellingen blir det dermed de fire listekandidatene med flest stemmer som kommer inn i kommunestyret. Ofte har partiene allerede sagt at de øverste på listen skal ha ekstra-stemme, og de er da skrevet med uthevet skrift. Å gi en ekstra-stemme kalles også å kumulere, og det gjør du ved å sette et kryss ved navnet på listen.

Hva er en ‘slenger’?
Selv om man stemmer på ett spesielt parti, er det mulig å gi en ekstra-stemme til noen som står på en annen liste. Da skriver du navnet til den du vil gi ekstra-stemme nederst på listen du bruker. En slik stemme kalles en ‘slenger’, og dette gjelder bare for kommunevalget.

Hvorfor skal du stemme?
Å stemme ved valg er den enkleste måten du kan delta i demokratiet på. Ofte er det få stemmer som skiller mellom kandidater og plasser i kommunestyre og fylkesting. De som ikke bruker sin stemmerett, velger å gi fra seg makten til andre.

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.