Tåkeheimen i solnedgang

Sluntrer unna hyttebetalinga

Trass i færre registrerte overnattinger på Tåkeheimen i år, har DNT aldri fått så mange tilbakemeldinger på overfylt hytte som i år. – Ikke alle registrerer og betaler for seg, sier Trine Jakobsen i DNT.


Turistforeningens tall for 2017 viser at det var 426 overnattinger på Tåkeheimen i fjor. I 2016 var det 566. I år har antallet sunket til 381. Turistforeningen tror mange flere har besøkt hytta i år enn det tallene viser.
- På Bodø og Omegns Turistforenings kontorer har vi aldri hatt så stor pågang og etterspørsel fra turister som ønsker å besøke hytta som i år. Allikevel viser de registrerte tallene en nedgang.

Jacobsen er med i tilsynsgruppa på Tåkeheimen. Hun har selv vært oppe på hytta flere ganger i sommer. Der har hun registrert at hytta har vært full, uten at noen av gjestene har betalt for seg.

Sammensatt årsak

Jakobsen tror det er flere årsaker til at folk unnlater å betale.
- Det er grunn til å tro at mange sluntrer unna betalingen. Det er et problem som går igjen på alle de ubetjente hyttene i landet vårt.

Hun tror også at en medvirkende årsak er manglende turistopplysning.

- Vi ser at turistene har vanskeligheter med å forstå registrerings- og betalingssystemet vårt, siden dette med selvbetjening er et særegent norsk system som er uvant for mange. De fleste turisthytter i utlandet har turistvakter. Vi ser at reiselivsaktørene og DNT har en vei å gå på å bli bedre på å opplyse turistene om systemet vårt.

Hyttetilsynet på Tåkeheimen: F.v Vivian Selfors, Sigbjørn Nibe og Trine Jakobsen. Foto: Den Norske Turistforening

Stor trafikk

Siden Tåkeheimen er en ubetjent hytte, må hver enkelt besøkende putte penger på en boks på hytta eller registrere ned en internettadresse for å betale og registrere besøket. Et slikt betalingssystem er ikke særlig utbredt i utlandet, men ubetjent betaling har vært vanlig på mange av DNTs hytter siden oppstarten i 1868. De siste årene har flere og flere turister funnet veien til Tåkeheimen.
- Hytta er internasjonalt besøkt på grunn av nærheten til Svartisen. Isbreklatrere fra hele verden kommer hit for å klatre på isen. Svartisen har også fått mye omtale i mediene de siste årene, så Tåkeheimen har også tjent på at Svartisen har økt. Mange turister kombinerer brevandring med tur til Tåkeheimen og Helgelandsbukken, forteller Jakobsen.

Spektakulær utsikt

Hytta som ligger 1073 meter over havet i Meløy, er Nord- Norges høyest beliggende turisthytte. Du må beregne ca. fire timer på turen. Etter at hytta vant konkurransen Norges mest utilgjengelige hytte i 2014, har interessen rundt hytta eksplodert.

-Hyttas spektakulære utsikt har i ettertid blitt markedsført mye i aviser og tidsskrifter. Mange har også lagt ut spektakulære bilder fra Tåkeheimen på nett. Det gjør at folk blir nysgjerrige på hvorfor akkurat denne hytta vant prisen og det er med på å dra flere turister hit, tror Jakobsen.

Monsen- effekten  I DNT erfarer de også at flere og flere nordmenn ferierer i fjellet nå.

- Det er en grunn til at det har vært mye snakk om Monsen- effekten. Folk går mer i fjellet nå. Da blir det også mer markedsføring av enkelte hytter, mener hun.

DNT har merket en stigende interesse for fellesturer til Tåkeheimen.

-I år har vi lagt ut tre turistforeningsturer til Tåkeheimen. De har blitt fullbooka i løpet av noen få minutter, så vi ser at fellesturer hit er blitt kjempepopulært, sier hun.

Det henger godt sammen med økende besøkstall for DNT i resten av landet. Sommerens overnattingstall på de betjentene hyttene var de beste noen sinne, med en økning i juli og august på fem prosent. Tallene for de ubetjente hyttene har de siste årene også gått oppover, selv om ikke alle betaler for seg. Samlet statistikk for de ubetjente hyttene i landet samles inn først på nyåret.
- Systemet vårt er utelukkende basert på tillit, men ikke alle betaler for seg. Antakelig er besøkstallet for Tåkeheimen mye høyere enn det tallene viser, avslutter Trine Jakobsen.

Tåkeheimen Dagens Tåkeheimen er en erstatter for to trekanthytter som ble fløyet hit for å drive bremålinger rundt Svartisen i forbindelse med kraftutbygging. Hyttene ble etter hvert mye brukt til overnatting av turgåere og brevandrere. Da Bodø og Omegns Turistforening i 1992 fikk høre at Statkraft som da eide hyttene hadde planer om å fjerne disse, sendte de en søknad om å overta hyttene, noe de fikk. 

Les mer om:

Sport-og-kultur