I kommunestyret 10. juni 2021 stiller Grethe Andersen spørsmål hva ordføreren vil gjøre for å få søndagsåpne butikker i Meløy. Nylig ble søknad om dette avslått av Statsforvalteren i Nordland. Foto: arkiv

Søndagsåpne butikker i Meløy?

Skrevet av Grethe Andersen
04.06.2021 13:00 - OPPDATERT 05.06.2021 16:02

SPØRSMÅL TIL ORDFØRER: I kommunestyremøtet den 6 mai fikk vi i referatsak vite at søknad om søndagsåpen butikk på Spar Halsa fikk avslag på sin søknad fra Statsforvalteren. Begrunnelsen synes vi er noe uklar.

Meløy kommune er en turistkommune. FV 17 som er klassifisert som Nasjonal turitsveg går gjennom kommune og Halsa. Svartisen og Láhko nasjonalpark ligger i vår kommune. Vi har også nylig fått status som Nasjonalpark kommune.

Meløy FrP ønsker å støtte lokalt næringsliv og mener at ordningen det er søkt om vil fremme handelen lokalt og turist næringen i sin helhet.

I Kulingen den 27 mai utalte Ordføreren at: «- Statsforvalteren er klar i sin tilbakemelding om at denne avgjørelsen ikke kan ankes. Da er det vel mer nærliggende at man bør se om ordningen fungerer etter hensikten. Reiseliv er jo et satsingsområde på linje med industri og øvrige næringer. Jeg forstår at man skal ivareta lov om helligdager og helligdagsfred og ønsker ikke at vi skal ha full åpning av søndagsåpne butikker, men kanskje burde ordningen vært evaluert med tanke på formålet, nemlig å få denne muligheten i sommermånedene med utgangspunkt i service til turister, sier Stormo.»  

Hva gjør ordfører for å få myndighetene til å åpne opp for at søknaden fra Halsa handel får et positivt svar?

 

Grethe Anita Andersen

Meløy FrP

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.