- Kan ordføreren gi kommunestyret en redegjørelse for status i saken med å styrke legevaktordningen med ekstra ressurser? spør Hans Ove Hagen i SP. Foto: arkiv

Spørsmål om legevaktsbil

Vi har i kommunestyret hatt diskusjonen om hvordan man kan styrke legetjenesten og legevaktsordningen i kommunen, og forstått det slik at formannskapet har jobbet med dette.


Meløy kommune har et ansvar for å sørge for døgnkontinuerlig tilgang til øyeblikkelig hjelp for alle som oppholder seg i kommunen.

Hvordan man ivaretar dette må tilpasses både demografiske og geografiske faktorer. I en kommune med store avstander og variert tilkommelighet er det viktig at legevakten er utstyrt med gode utstyr, som sikrer at man har mulighet øyeblikkelig hjelp i hele kommunen.

Å styrke legevakttjenesten med en uniformert legevaktsbil vil være med på å gjøre legene våre i stand til å yte dette ansvaret. Det vil øke beredskapen både gjennom responstid og arealdekning.

Det vil være sterke helsefaglig begrunnelse for å gå til innkjøp av en slik bil. Hvis denne er utstyrt med mulighet for å frakte halvt liggende pasienter vil man også bidra til å bedre evakueringskapasiteten og redusere responstiden legene må bruke på å rigge opp egen bil.

En slik bil vil også ha bedre fremkommelighet med hensyn til trafikk, orden på skadested og framkommelighet på vanskelige føreforhold. I tillegg vil dette bidra til økt mulighet for legen å rykke ut på sykebesøk i stedet for å rekvirere ambulanse på kommunen sin regning, for å oppfylle krav i akuttforskriftene når man må på sykebesøk der pasienten ikke er i stand til å komme til legevakten av helsemessige årsaker.

Kan ordføreren gi kommunestyret en redegjørelse for status i saken med å styrke legevaktordningen med ekstra ressurser?

Og hvordan det er jobbet med å etablere en legevaktsbil i kommunen?

Hans Ove Hagen

Meløy SP

NB: Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.