Den største saken i forbindelse med samferdselskart i Meløy er fergerute-problematikken for Støtt. Arkivfoto

Status samferdselskart Nordland

Skrevet av Tanja Midthun
14.12.2018 10:30 - OPPDATERT 14.12.2018 11:30

-Vi jobber fortsatt opp mot fylket i forhold til rutekartet i Meløybassenget, og håper at vi til møtet i neste uke kan redegjøres for hva man har fått til.

Ordfører Stormo redegjorde for arbeidet som pågår for å få fylket på gli. Det er tre saker som står i fokus. Den sene turen på torsdag, inn fra Bolga. Der håpes det å få til at den skal gå helt til Ørnes, og at den dermed kan bli en sen retur til Meløy. Det jobbes også med at den lille hurtigbåten skal gå på tirsdag, og det foreligger muntlige lovnader i forhold til Bolga. Den tredje og største saken er Støtt. Den er fortsatt ikke på plass.
Representanten Arild Kjerpseth (A) påpekte at han ønsket seg betydelig "trøkk" mot fylket nå før jul, fordi de trykker rutene i januar, og at det da ville være vanskeligere å få ting endret.

Representanten Per Svendsen (H) understreket at med den skiftordningen ferjene hadde i dag, var det ingenting i veien med kapasiteten for å gjøre de endringene som var foreslått. Han stilte seg svært uforstående til at fylket ikke skulle være villig til de ønskede endringene.
Samferdsel er viktig i Meløy, men representant Jim Helge Andersen (Sp) lurte på nødvendigheten med å ta opp disse spørsmålene. Han mente at "da ville dagen gå" til diskusjon av ferjeruter. Ordfører Stormo påpekte at reglementet for kommunestyremøter åpner for spørsmål i starten av møtet, og at det ikke var noen problemer med spørsmålene som var stillet fra de to foregående på talerstolen.