Ordfører i Gildeskål kommune, Bjørn Magne Pedersen (H), på et av de smaleste punktene på veistrekningen Skauvoll-Sund. Nå håper han at strekningen blir utbedret. Foto: Eirik Holdal

Strekningen prioriteres av regionrådet: – Det trengs en ordentlig utbedring nå

Veistrekningen Skauvoll-Sund i Gildeskål kommune er prioritert på 2.plass av Salten Regionråd over strekninger som har behov for utbedring. Ordfører Bjørn Magne Pedersen (H) håper veien nå blir ferdigstilt.

– Vi vet det har vært ei dødsulykke i Skauvollkrysset, og vi vet at antallet trailere gjennom Inndyr sentrum vil øke. Da trengs det ei ordentlig utbedring av veien nå, sier Pedersen.

Opp og ned på listen
Ordføreren sitter selv i styret til Salten Regionråd, og ble overrasket når han så at Skauvoll-Sund var blitt flyttet ned fra 2.plass til 3.plass. 

– Jeg skjønte ingenting av dette, og så ingen gode argumenter for at strekningen i Steigen skulle prioriteres foran oss, sier ordføreren til avisa Kulingen.

Pedersen la de samme argumentene frem for styret og regionrådet, og strekningen ble igjen flyttet opp til en 2.plass. Bak Glombergan i Meløy kommune, men foran strekningen i Steigen. 

Skauvoll-Sund har tidligere blitt prioritert av Salten Regionråd, og noen utbedringer er blitt gjort. Blant annet har strekningen fått ny bru ved Skauvoll og ved Jelstad. I tillegg er veien gjort bedere enkelte steder. 

– Jeg vet at en del av tingene som var i planene sist strekningen ble prioritert er gjennomført. Men det er på langt nær alle. Jeg synes at når du først prioriterer en vei, så skal fokuset ligge på å få den ferdig. Ikke at det blir gjort litt og litt hvert tiende år.

Behov for gang- og sykkelvei
Av stedene hvor ordføreren trekker frem at det er svært viktig at noe blir gjort er; Skauvollkrysset, veien ned fra Skauvoll og Inndyrsentrum.

– Skauvollkrysset har behov for utvidelse, og med etablering av en egen kjørerampe. Det er et uoversiktlig kryss, hvor biler og trailere har liten oversikt og kort tid til å reagere, mener Pedersen.

– Veien ned fra Skauvoll og mot Inndyr er både for smal og har altfor liten bæring. Skal man sette det på spissen, så er det en gammel kjerrevei hvor det har blitt lagt litt grus og asfalt oppå. 

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
– Jeg ønsker at barn og voksne skal kunne gå trygt i Inndyr sentrum. I dag er det mange som sier de er utrygge, og jeg kan selv godt forstå at foreldre kjører barn til og fra skolen. For det er ikke noe trivelig å gå hjem fra jobb, og du blir presset ut i grøfta om en trailer og personbil møtes. Det er skummelt, sier ordføreren.

Etter utbyggingen til Salten N950 vil det kjøre 20 trailere gjennom sentrum hver eneste dag, hver vei. Ønsket til både Salten N950 og Gildeskål kommune er at disse trailerne skal sendes med direkteferge fra Sørarnøy til Bodø.

– La det være klart at vi skal ikke legge en demper på utviklingen og suksessen til Salten N950, selv om det er en ulempe at disse trailerne må gjennom Inndyr sentrum. 

– Vi jobber for at disse trailerne skal sendes direkte til Bodø, men behovet for gang- og sykkelvei vil uansett være der. Det handler om trafikksikkerheten til innbyggerne våre. 

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.