Høy Puls Vinter kostet vel 80.000 kroner å dra i havn. Det fikk støtte fra nasjonal tilskuddsordning. Nå ønsker ungdomsrådet at Meløy kommunen prioriterer mer av egne midler til kulturtilbud for barn og ungdom. Foto: Anne Mette Meidelsen

- Styrk kulturen!


Et hardtarbeidende Meløy Ungdomsråd løfter nå flere saker til politikken. Sist uke kom de med en klar oppfordring til kommunestyret i Meløy om å prioritere kulturen.

Nesteleder Sirianna Stormo Pettersen pekte på at det er relativt små midler som skal til for å utgjøre en stor forskjell.
- Vi trenger kulturtilbud for barn og unge med lav egenandel, slik at alle kan ha råd til å delta. Pettersen refererte til både nasjonale og lokale tall som viser at omlag 10 prosent av alle barn mellom 0 og 18 år tilhører lavinntektsfamilier.

- Ungdomsrådet vil gjerne bidra til at barn og unge kan få gode og rimelige fritidstilbud, noe som igjen gjør at de trives og vil bli i Meløy.