Sonja Edvardsen, t.h., leder Helsesøstertjenesten i Meløy. Her sammen med helsesøster Gerd- Anne Jørgensen. Arkivfoto

Styrkingsmidler til skolehelsetjenesten

Skrevet av Anne Mette Meidelsen
02.05.2018 09:00 - OPPDATERT 02.05.2018 11:00

Helsesøstertjenesten i Meløy har fått 550.000 kroner i tilskuddsmidler for å styrke skolehelsetjenesten.
- Med disse pengene vil vi styrke tilstedeværelsen ute i skolene. I dag har de store skolene helsesøster en dag i uka, mens de mindre må nøye seg med besøk to ganger i måneden, sier leder for  helsesøstertjenesten Sonja Edvardsen. Nå kan en 100 prosent stilling øremerkes skolehelsetjenesten fra 1. august. Overordnet mål er å fremme trivsel, psykisk helse og samspill i familier med barn mellom 0-16 år. Derfor vil det også tilbys foreldreveiledning til småbarnsforeldre og foreldre med barn i 1. klasse gjennom programmet ICDP.