Med i besøksforvaltningsprosjekt: På grunn av økt turiststrøm de siste åra vil Nordland fylkeskommune nå få på plass en helhetlig plan over området for å sikre fortsatt bærekraftig vekst. Foto: Anneke Lewis

Svartisen med i pilotprosjekt

Skrevet av Hilde Kvammen
04.12.2018 17:00 - OPPDATERT 04.12.2018 18:00

Svartisen er valgt ut til å være med i et nytt pilotprosjekt i regi av fylkeskommunen. Målet er å bygge opp under lokal verdiskaping og et bærekraftig næringsliv i årene som kommer.

Espen Maruhn i Meløy utvikling mener prosjektet er en gavepakke for turistnæringen i Meløy.
- Kommune, lokalbefolkning og reiselivsbedrifter må legge til rette for å gjøre Svartisen attraktiv for lokalbefolkning og besøkende, uten at det går på bekostning av den sårbare naturen i området. Det er det som er målet med prosjektet, sier han.

Positiv til prosjektet: - Reiselivsnæringen, lokalbefolkningen, privat og offentlig sektor må gå sammen for å sikre en bærekraftig vekst over området rundt Svartisen, sier Espen Maruhn i Meløy utvikling. Foto: Hilde Kvammen

Besøksforvaltning på agendaen Prosjektet er et samarbeid mellom Nordland, kommunene i Lofoten, Vega kommune og Meløy kommune. Hensikten er å få på plass et helhetlig system for besøksforvaltning i området.
- Besøksforvaltning er kort fortalt forvaltning for å ta vare på natur/miljø/landskap, lokalbefolkning og besøkende, forklarer Maruhn.
Nordland er med det, den første fylkeskommunen i landet med et slikt prosjekt.
- Mange turister tar turen innom både Lofoten og Nordland. Reiselivsnæringen, lokalbefolkningen, privat og offentlig sektor må sammen få til en løsning for å sikre en bærekraftig vekst i hele området. Både Lofoten, Vega og Svartisen har hatt en økning i antall besøkende de siste årene.

Store spørsmål Prosjektet skal danne grunnlag for hvordan arbeidet med besøksforvaltning skal videreutvikles over hele Nordland. I pilotprosjektet skal også flere politiske spørsmål opp til vurdering.
- Det er vanskelige spørsmål som må stilles. Hvordan påvirker en ny bro over til Svartisen produktet Svartisen, eller et eventuelt grusuttak i området? Det er noen av spørsmålene som i høy grad vil danne premissene for videre utvikling av området.

Økonomiske spørsmål Økonomiske faktorer spiller også en viktig rolle.
- Utgangspunktet for å være med var at vi ønsket å se på økonomiske modeller for drift siden det ikke er politisk vilje nasjonalt til å innføre en skatt/avgift for fellesgodefinansiering. Det koster å bygge toaletter og gruse opp veier, men hvem er det egentlig som skal betale? Staten, fylkeskommunen, Meløy kommune, eller reiselivsaktørene selv? En klarere finansieringsplan vil gi mer forutsigbarhet for alle involverte parter og gi mer grobunn for vekst, sier han.
Prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2020, med en mulig forlengelse på 2 år.

Les mer om:

Arkiv