Meløy KrFs andrekandidat Sissel Næss Nilsen. Foto: privat
Debattinnlegg

Tid til det viktigste

I høstens valgkamp har jeg valgt å engasjere meg av flere grunner. Den viktigste er kanskje at jeg arbeider innen helse og ønsker å sikre gode kommunale tjenester.


Jeg er blant annet opptatt av at Vall sykehjem utvikles og består. La meg dele noen tanker med deg om hvorfor. Det blir flere og flere eldre i kommunen vår og enkelte av dem opplever så stor ensomhet at de ønsker å flytte til et sykehjem hvor de får møte andre og delta i aktiviteter.

Sykehjemmet er også en viktig kvinnearbeidsplass i kommunen og det er viktig at vi har nok sykehjemsplasser i Meløy. Derfor må sykehjemmet på Vall bestå! Tilbudet på Glomfjord Bo og Omsorgssenter, hvor det offentlige og det frivillige jobber sammen for å sikre at eldre får leve i fellesskap med de tjenestene de trenger, er også viktig å utvikle og bevare. Dette er en viktig møteplass hvor eldre med arbeidskapasitet og lyst driver frivillig arbeid og mange eldre har glede av det.

GBO er også et sted som sikrer at par får leve sammen når en trenger ekstra omsorg på grunn av nærheten til hjemmetjenesten. Dette mener jeg er svært viktig å sørge for. Jeg ønsker også å trekke fram legekontorene våre som viktige institusjoner på helsefeltet. Disse har flere funksjoner ut over fastlegeordningen. Legekontoret er et viktig sted for alle innbyggerne våre, men kanskje spesielt for våre eldre og for flyktningene som kommer til kommunen.

Med tanke på fraværsregler og busstilbud er det viktig at denne tjenesten er distribuert over hele kommunen slik at innbyggerne opplever trygghet og nærhet til tjenestene. Derfor er det viktig å opprettholde dagens struktur for legekontorene. For Meløy KrF er det viktig å få gjennomslag for en politikk som gir innbyggerne våre tid til det viktigste. At de opplever trygghet for at de skal ha gode tjenester der de bor og leve gode og selvstendige liv. Derfor er det viktig at du bruker stemmen din ved dette valget. 

 

Meløy KrF er her for deg!

 

Av Meløy KrFs andrekandidat Sissel Næss Nilsen 

 

Debatt
Mediehuset Kulingen AS oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.