Til Ordføreren

Skrevet av Hans Ove Hagen
03.02.2021 12:00 - OPPDATERT 03.02.2021 21:02

Interpellasjon i Meløy kommunestyre torsdag 04.02.21

Fykantrappa har en hundreårs historie og blitt et viktig symbol og ambassadør for Meløy sin spektakulære natur og historie. Statkraft sin avgjørelse om å stenge den viktige trappa for all fremtid har engasjert og provosert folk over hele landet.

Siv Mossleth (SP) har løftet opp saken til Næringsminister Iselin Nybø (V). Svaret derfra gir ikke spesielle gode forhåpninger om en snarlig løsning på saken til beste for innbyggerne i Meløy og resten av landet.

Nå i det siste har også fylkesrådsleder for Nordland, Tomas Norvoll (Ap) gått ut med klar støtte til Fykantrappa og sagt følgende, sitat: Jeg synes faktisk at hvis ikke Statkraft selv ser at de har et ansvar for å sette det i stand, så bør eieren deres, Regjeringa, fortelle dem at de skal gjøre det.

På bakgrunn av et unisont krav fra innbyggere i Meløy og resten av landsdelen stiller jeg følgende spørsmål til ordføreren:

-        Vil Meløy Kommune jobbe for at Fykantrappa blir satt i stand, slik at den fortsatt kan brukes av allmenheten igjen?

-        Statskraft skriver på sin hjemmeside at «selv med store investeringer vil det fortsatt være fare for at steinblokker løsner og skader mennesker som bruker trappen». Vil Meløy Kommune kreve innsyn i hvilke tiltak og investeringer Statkraft legger til grunn for denne vurderingen? 

-        Kostnaden for å sette trappa i stand er viktig informasjon for det videre arbeidet med å sikre trappa for allmenheten. Vil Meløy kommune kreve innsyn i disse kostnadene fra Statkraft?

Hans Ove Hagen
Meløy SP

 

[annonse]

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.