Foto: Rune Meosli

Tilsvar til Arild Lorentsens leserinnlegg i dagens Kulingen

Skrevet av Olav Terje Hoff
04.02.2021 08:42 - OPPDATERT 05.02.2021 11:43

LESERINNLEGG: I 2017 hadde Rødøy Kommune en sak der kommunens legestruktur skulle vurderes. K.sak 48/117. Det ble da en forståelse av at det skulle være ett hovedlegekontor og ett utekontor. Når saken kom til behandling høsten i 2017 var det tre alternativer til lokalisering Vågaholmen, Kila og Jektvik. Det ble da vedtatt at hovedlegekontoret skulle lokaliseres til Jektvik og utekontoret skulle være på Rødøy. Det ble også vedtatt hvilke tjenester som skulle tillegges hovedlegekontoret. Forslaget ble fremmet av AP/ KRF som var helt klar på at dette var den beste løsningen for hele Rødøy Kommune. Kommunestyret ba også om å få fremlagt innvesteringssak på alternativ til bygg i Jektvik.

Denne kom til behandling på kommunestyremøte 25. februar i sak 06/20. Her ble det fremlagt tre alternative bygningsalternativer, det ble her fra administrasjonens side fremlagt sterk argumentasjon for at det ikke skulle lokaliseres til Jektvik, men derimot oppbygges rundt Alderstun. Saken ble igjen vedtatt bygd i Jektvik med de tjenester som skulle ytes der.

Nå er altså saken lovlig vedtatt i to enkeltvedtak pluss investeringsbudsjettvedtakene de siste år. Så til Arild Lorentsen, saken er utredet flere ganger og administrasjonen er kommet til forskjellige tilrådinger i 2017 og 2020. Men kommunestyrets vedtak har vært like, lokalisering i Jektvik, og det er kommunestyret som vedtar lokalisering og prioritering.

I kommunestyrets møte 16. desember 2020 ble rådmannen spurt om hvor store driftsutgiftene kunne bli, men det kunne hun ikke svare på. 

Når det gjelder prehospitale tjenester som dialyse og samarbeid med spesialisthelsetjeneste, var det direktøren for Helgelandssykehuset som sterkt anbefalte å legge til rette for dem i nytt helsehus. Det kom til å være en del av fremtiden.

Tannhelsetjenesten. Her ble fylkestannlegen i møte i Bodø spurt om det kunne være interessant å leie lokaler til bitannklinikk i planlagt helsehus i Jektvik. Det førte til at Fylkestinget i sak 112/18 vedtok at de skulle etablere seg i vedtatt bygd helsehus i Jektvik.


Nedprioritering av næringsarbeid.

Undertegnede er av den oppfatning at Rødøy Kommune har fått gjennomført store prosjekter og det arbeides med store spennende prosjekter som det håpes blir gjennomført, undertegnede er derfor ikke enig i at næring nedprioriteres. Når det er sagt er jeg klar over at det er flere som ønsker svar litt raskere, uten å gå i detalj.

Når Arild Lorentsen ser med undring på hva som skjer i kommunen er det litt rart. Ved siste valg fikk AP/KRF 52 prosent av stemmene i Rødøy, de fikk 9 av 17 representanter i kommunestyret, noe som er historisk. Og det er klart at når opposisjonen kommer i posisjon kan det bli endringer, men i helsehussaka viderefører de bare vedtakene fra forrige kommunestyre. Listen har representanter fra nesten alle kretser i Rødøy og skulle være et godt talerør for kommunen.

I motsetning til Lorentsen ser jeg ingen grunn til at kommunen skal tæres opp fra innsiden, Rødøy Kommune har et godt menende kommunestyre og en dyktig ordfører så det er ingen grunn til å tro at vi skal bli mere opptært nå enn før.

[annonse]

Olav T Hoff

Debatt
Kulingen oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.